Nyckeltal är ett bra sätt för att ta reda på om en aktie är köpvärd eller inte. Börshajen djupdyker i nyckeltalet P/B-tal och förklara dess funktion och användning.

ANNONS

Har du beslutat dig för att köpa aktier i ett bolag, säg exempelvis H&M? Går du lite på känslan och tänker ”bolaget är ju stort så det borde vara en säker investering?” Tänk då ett extra varv och titta på bolagets nyckeltal, exempelvis det som diskuteras i den här artikeln, P/B-tal. Det kan ge dig mer kött på benen innan du gör din investering. Här är allt du behöver veta.

Det här är P/B-tal

P/B är förkortning på det engelska frasen price-to-book value. På svenska översätts samma fras till pris per aktie genom eget kapital per aktie (även P/Ek). Det innebär att vi genom att räkna ut P/B-tal får en förståelse för hur mycket vi betalar för det egna kapitalet i bolaget när vi köper en aktie.

Med eget kapital menas tidigare årsvinster som bolaget sparat samt pengar som kommit in genom aktiekapital.

Notis: tänk på att om tillgångar värderas för högt eller för lågt så kan P/B-tal tappa sin mening. Var därför kritisk när du gör din analys.

Hur använder jag P/B-tal?

När du tittar på P/B-tal vill du allt som oftast hitta ett så lågt tal som möjligt. Detta eftersom du då får ”köpa” det egna kapitalet billigt. Enkelt förklarat innebär det att om du köper ett bolag med P/B-tal under ett, så köper du aktier till ett värde lägre än företagets egna kapital per aktie.

Tänk dig att du köper ett företag med P/B 0,5. Det skulle kunna likställas med att du betalar 50 kronor men får något som är värt 100 kronor.

ANNONS
ANNONS

Köper du däremot ett bolag med ett P/B-tal över ett så betalar du istället mer än värdet på bolagets egna kapital per aktie. Det kan enkelt förklaras genom att titta på ett bolag med P/B-tal två. Säg att aktien kostar två kronor, men med P/B-tal 2 så är värdet på det egna kapitalet egentligen en krona. Detta behöver inte vara något negativt, istället kan det vara så att marknaden tror på bolaget och dess framtid, därför är aktieägarna villiga att betala mer. Du bör därför inte enbart utgå från P/B-tal när du gör din analys.

 

Enkel uträkning av P/B-tal

Du vill köpa aktier i bolag A. Deras aktier kostar 100 kronor styck.

Du tittar upp värdet på det egna kapitalet per aktie som då ligger på 95 kronor.

100 (aktiepris) / 95 (eget kapital per aktie) = 1,05

P/B-tal = 1,05

Som vanligt är det viktigt att P/B-tal inte kan ge dig en fullständig bild av företaget. Oförutsägbara saker kan hända och därför är det bra om du tittar på flera nyckeltal tillsammans och därefter skapar dig en uppfattning om bolaget i helhet. Exempelvis är det bra att tänka sig in i branschen, tror du på dess framtid? Ja då kanske bolaget är värt att investera i.

Vad är P/B-tang?

Utöver P/B-tal finns det även något som kallas P/B-tang. Det nyckeltalet står för Price/Tangible Book Value. Skillnaden från det traditionella P/B-talet är att man här räknar bort de immateriella tillgångarna, exempelvis varumärke, från bolagets egna kapital.

Det du får om du räknar ut P/B-tang är en förståelse för hur bolagets egna kapital, minus de immateriella tillgångarna, värderas av marknaden i förhållande till den nuvarande aktiekursen.

 

Enkel uträkning av P/B-tang

Du vill köpa aktier i bolag A. Deras aktier kostar 100 kronor styck.

Det egna kapitalet per aktie uppgår till 95 kronor.

De immateriella tillgångarna per aktie värderas till 50 kronor.

100 (aktiepris)/ 95(eget kapital per aktie) – 50 (värdet på de immateriella tillgångarna) = 2,2

P/B-tang =2,2

Börshajen har tidigare skrivit om nyckeltalen P/S-tal och P/E-tal. Ett smart sätt att få större inblick i bolag kan vara att titta på alla nyckeltalen och på så sätt få en bättre uppfattning om bolaget.