När du går in och tittar på en aktie hos någon av nätmäklarna kommer du ofta att se olika nyckeltal om bolaget. Ett av dessa är P/E-tal medan ett annat är P/S-tal. P/E-tal är kanske det vanligaste och florerar ofta som ett mått i många forum. Men P/S-tal, talas det däremot mindre om. Börshajen förklarar dess innebörd.

ANNONS

Om du siktat in dig på en aktie som du vill köpa kan det vara smart att först och främst ta reda på så mycket information om bolaget som du bara kan. Ett sätt att göra det på är genom så kallade nyckeltal som ger en fingervisning om hur läget i bolaget kan se ut. Du kan få mer information om bolagets ekonomiska läge genom det så kallade P/S-talet. Börshajen förklarar nyckeltalets innebörd samt hur du räknar ut det.

Det här är P/S-tal

P/S är förkortningen på price through sales eller som vi på svenska säger, aktiepris genom omsättning per aktie. Men vad ska du egentligen använd den informationen till? Det är ganska enkelt, när du gör din bolagsanalys så vill du veta så mycket som möjligt om bolaget. Och med hjälp av P/S-talet får du en fingervisning hur det går för bolaget, försäljningsmässigt.

Enklare förklarat kan man säga att P/S-talet ger dig ett mått av hur marknaden värderar företagets omsättning, det vill säga hur mycket pengar företaget får in på varor/tjänster som de säljer och hur mycket det står i kontrast till vad du måste betala för att köpa en aktie.

 Hur använder jag P/S-tal?

PS-tal ger som nämnt ovan dig ett mått på hur det går för ett företags omsättning. Det du som potentiell aktieägare vill se är ett så lågt PS-tal som möjligt. Detta eftersom du då teoretiskt har hittat ett företag där priset på aktien är låg alternativt att bolagets omsättning är väldigt hög. Båda utfallen får sägas vara positiva.

 

ANNONS
ANNONS

Enkel uträkning av P/S-tal

Du vill ta reda på P/S-talet i bolag A. Akterna i bolaget kostar 80 kronor styck.

Enligt årsredovisningen ligger omsättningen på 100 kronor per aktie.

80 (aktiepris)/100 (omsättning per aktie) = 0,8

Bolag A:s PS-tal = 0,8

 

Innan du sätter igång och letar efter aktier med lågt P/S-tal är det viktigt att tänka på framförallt en sak. Det vill säga: Titta inte enbart på P/S-tal. Anledningen till detta är för att du alltid vill ha en så stor förståelse och bild av företaget som möjligt. Det får du genom att titta på flertalet nyckeltal. Det räcker alltså inte att endast titta på P/S-talet, eftersom bara för att ett bolag har ett lågt P/S-tal så betyder det inte att aktien faktiskt är köpvärd.

Ytterligare ett smart sätt för att ta reda på om ett bolaget är värt att investera i är genom att titta på branschen som bolaget verkar inom. Tror du att företagets idé och att deras arbete är något för framtiden eller finns det indikationer på att bolagets produkter kommer att stanna av i efterfrågan? Frågor som dessa kan ge dig bra mått på om du bör köpa eller avvakta med en viss aktie. Så ännu en gång, gör ordentlig research!

PS – du hittar ofta P/S-tal för respektive bolag hos de olika nätmäklarna. Men genom större förståelse för dess innebörd blir det lättare att förstå meningen med nyckeltalet.

Börshajen har tidigare skrivit om nyckeltalet P/E-tal. Ytterligare ett nyckeltal som är bra att hålla koll på om du handlar med aktier.