Utdelningar i aktier kontra fonder? Vad är egentligen för skillnad på utdelning mellan de olika värdepapperna och vad blir mest fördelaktigt för dig som investerare? Börshajen förklarar!

ANNONS

I det sorl som ekonomi ibland kan upplevas som finns det fortfarande stor mening med att investera sina pengar på rätt sätt. Kanske köper du redan idag aktier eller fonder? Eller kanske har du en vän som precis fått utdelning på sina aktier medan du själv inte fick något från dina fonder? Börshajen tittar närmare på skillnaden mellan en utdelning i en aktie kontra en fond.

Utdelning från en aktie

En aktie som ger utdelning är ett bolag som delar med sig av sin vinst till sina aktieägare. För de bolagen som ger utdelning på sin vinst handlar det om att uppnå en balans när det kommer till företagets kapital. Det vill säga de vill inte ha för mycket eller för lite tillgångar. Syftet med detta är för att företagen ofta mäts efter prestation i lönsamhet, exempelvis vinsten i förhållande till bolagets eget kapital.

De pengarna från vinsten som delas ut kommer in på aktieägarens konton och samtidigt som utdelningen sjunker värdet på aktien lika mycket. Det vill säga om aktien innan utdelning var värd 500 kronor och bolaget delar ut tio kronor så blir värdet på aktierna efter utdelning 490 kronor styck.

Utdelning från en fond

För ett par år sedan var det normalt att de flesta svenska fonder hade utdelning till sina ägare. Men på grund av skatteskäl i och med lagändring, den första januari 2012 så upphörde de flesta utdelningarna. Anledningen till att fonderna tidigare gav utdelning berodde på att man ville slippa dubbelbeskattning det vill säga att både fonden och fondägarna skulle skatta på utdelningen.

När lagändringen trädde i kraft innebar det att den tidigare skatten, på 30 procent, för Sverigeregistrerade fonders ränte- och aktieutdelningar istället flyttades till spararna. Den nya skatten innebar att fonden blev skattebefriad men samtidigt fick spararna betala 0,12 procent i skatt på sitt innehav. I och med detta så stannar utdelningarna istället i fonden och därför så förlorar inte heller fonderna i värde på grund av utdelningarna.

När de flesta svenska fonder fortfarande delade ut pengar så innebar det samma princip som vid aktieutdelning, det vill säga värdet på fonden sjönk vid utdelningstillfället precis som det gör i utdelningsaktier.

Vad är bäst? Aktier eller fonder?

Det är en bra fråga och något som du måste ställa dig själv, det vill säga vill du få en del av vinsten i kontanter eller vill du att pengarna ska stanna i fonden?

ANNONS
ANNONS

Det du kan ta med dig när du bestämmer hur just du vill ha det är att utdelningsmässigt så förlorar du inget på en fond. Utan istället för att få pengar på kontot så ökar värdet på din fond. Samma princip gäller för bolag som inte delar ut sin vinst, utan istället låter pengarna stanna i bolaget.

Börshajen har tidigare skrivit om OMXS30-bolagens utdelningar 2019. Vill du veta vilket bolag som har högst utdelning 2019 så hittar du det här!

Källa: Avanza