Har du fått ett erbjudande om att bolaget som du äger ska genomgå en nyemission? Är du osäker på vad det innebär? Börshajen förklarar innebörden av beslutet samt varför bolag ibland väljer denna väg.

ANNONS

En nyemission innebär att ett bolag har valt att emittera nya aktier. Det vill säga ge ut nya aktier till allmänheten och sina befintliga ägare. Anledningen bakom beslutet grundar sig i att få in pengar till bolaget. För att investerare ska acceptera erbjudandet erbjuder bolaget oftast nya aktier till ett billigare pris än den rådande prissättningen.

Är det bra eller dåligt med en nyemission?

Frågan är väsentlig, det vill säga är det bra eller dåligt att bolaget gör en nyemission? Här gäller det att du först och främst tar reda på varför de väljer denna väg. Oftast är det enkelt att komma över information om nyemissionen görs för att bolaget går dåligt eller om de vill finansiera ett uppköp som senare kommer generera större intäkter.

I slutändan går det inte på rak arm att säga om utfallet med nyemissionen kommer leda till något positivt eller negativt. Var därför medveten om att du själv måste avgöra om det är värt att med eller inte genom efterforskning.

Hur genomförs en nyemission?

Processen börjar med att styrelsen tar fram ett förslag om att genomföra nyemissionen. Därefter påbörjas steg två, vilket innebär att man på bolagsstämman tar beslut om nyemission ska genomföras eller inte. På stämman beslutas även om företrädesrätt ska råda. Det vill säga om de nuvarande aktieägarna ska gå före allmänheten när det kommer till möjligheten att teckna nya aktier.

Efter beslut skickas erbjudandet ut till de befintliga ägarna och allmänheten. De intressenter som väljer att teckna nya aktier under nyemissionen tilldelas aktierna och pengarna överförs till bolaget som registrerar kapitalökning hos bolagsverket.

Utspädning

När ett bolag genomför en nyemission sker även en så kallad utspädning. Vilket innebär att det procentuella värdet på varje aktie har blivit mindre efter att emissionen genomförts. Anledningen till detta är för att antalet aktier har ökat. Enkelt förklarat: om det tidigare fanns 100 000 aktier i ett bolag och ytterligare 100 000 aktier tillkommer efter nyemission, ska värdet på bolaget nu fördelas på 200 000 aktier istället.

100 000 / 200 000 aktier = 50 procent av bolaget

ANNONS
ANNONS

Har man som aktieägaren inte valt att vara med på nyemissionen, innebär det att procenten i bolaget som man äger har minskat.

Börshajen har tidigare skrivit om Stockholmbörsens lista Small Cap, en lista där bolag ibland gör nyemissioner för att ta in kapital. 

Källa: Avanza