Framtiden är osäker men genom att kontrollera risken i din investering kan du minska risken för stora förluster. Börshajens gästskribent, Henrik Jönsson, skriver om risk och förklarar på ett pedagogiskt sätt varför risk är viktigt vid investeringar.

ANNONS

”The essence of investment management is the management of risks, not the management of returns.” Investeringar handlar om att hantera risk, inte avkastning enligt Benjamin Graham. En av de främsta investerarna genom tiden och mentor till Warren Buffet. Men vad innebär egentligen risk?

Vad betyder risk?

Risk är ett mått på hur mycket din investering förväntas förlora i värde om något oväntat händer på marknaden. Det kan låta negativt men risk är också ett mått på hur stor potential för positiv avkastning det finns i din investering. Generellt gäller, hög risk större möjlighet för hög avkastning. Därför är det viktigt att man tar lagom mycket risk.

Hur mäter man risk? Vad är risken i min investering?

Risk kan uttryckas och mätas på många olika sätt men för att man faktiskt ska få en uppfattning av vad risken är krävs att man beskriver den med ett tal. Vaga termer som medel, aggressiv, stabil eller 4 av 7 som ofta används när man investerar i en fond ger egentligen ingen information om hur mycket man kan förlora och är därför inte särskilt användbara.

Professionella investerare använder ofta istället ett begrepp som kallas VaR – Value at Risk. Vilket berättar hur mycket man kan förvänta sig att förlora under ett dåligt år på börsen. Exempelvis 10% VaR1 betyder att under dåligt år (som förväntas inträffa under 1 av 20 år) förväntas investeringen förlora 10% eller mer av sitt värde. För att beräkna VaR krävs mycket data och komplicerade beräkningar. Miljontals beräkningar till och med om ens investeringsportfölj innehåller flea tillgångar och värdepapper. Det är anledningen till att framförallt professionella investerare med tillgång till både datorkraft och smarta modeller kan göra dessa beräkningar.

Vad gör man då om man inte kan göra dessa uträkningarna själv och vill veta risken i sin investering? Ett enkelt och snabbt sätt för att skaffa sig en uppfattning om risken i sin investering är att leta upp standardavvikelsen eller volatiliteten (det betyder samma sak) och ta detta tal gånger 1.65 och ta bort 10%. Exempelvis H&M B aktien har en volatilitet på 25% vilket betyder att VaR = (25% x 1.65) – 10% = 31%. D.v.s. om jag investerar 10 000 kr i H&M kan jag förvänta mig förlora mer än 31% eller 3 100 kr under ett dåligt år på börsen. Är detta en risk som jag är komfortabel med? Om svaret är nej borde jag investera i en annan aktie.

Risk
Exempelvis, H&M B aktien hade den 4 mars 2019 en volatilitet på ca 25%. Navigera till Avanzas hemsida och till önskad aktie. Under aktiedata finner man Volatilitet i %. Bildkälla: Avanza.

Hur använder professionella investerare risk?

Problemet med risk är att den ändras varje dag och särskilt mycket när marknaden är skakig. Exempelvis var risken i en portfölj av 50% aktier och 50% räntor dubbelt så hög under finanskrisen som den är idag. Konkret betyder det att om man i vanliga fall förväntade sig förlora 15% i ett dåligt scenario, så steg den risken plötsligt till 30% under finanskrisen och innan det stora börsfallet 2008. Investerare med tillgång till dagliga riskmätningar kunde se hur risken varje dag steg under finanskrisen i deras portfölj. Därför om de sänkt risken genom att exempelvis sälja en del aktier, kunde de undvika det största börsfallet som kom 2008.

Likt exemplet förutspår professionella investerare varje dag risken i marknaden för att undvika potentiella stora förluster. Sanningen är att det går att förutspå risk medan det inte går att förutspå avkastning i framtiden. Robert F. Engle tilldelades till och med Nobelpriset i ekonomi 2003 efter att han bevisat att man kan förutspå risk. Därför, genom att fokusera på risk vid investeringar och exempelvis sänka risken i sin portfölj när den förväntade framtida risken är hög kan man undvika potentiella stora förluster (de flesta stora börsfall sker när marknadsrisken är hög). Detta är en strategi som används av många av världens största kapitalförvaltare och bland annat förespråkas av forskning från världsledande universitet för stabilare och bättre avkastning över tid.

ANNONS
ANNONS

Hur kan jag använda risk?

Även om det kan verka komplicerat att räkna och hantera risk rekommendera jag att man gör den enkla beräkningen ovan för att säkerställa att man tagit lagom med risk med sin investering. Ett av de vanligaste misstagen som investerare gör är att de väljer investeringar med för låg eller för hög risk. För hög risk innebär att man förlorar mer än man tänkt sig när börsen går dåligt. Samtidigt som en för låg risk gör att man går miste om potentiell avkastning när börsen går bra. Lycka till!

  1. 95% VaR med en tidshorisont på 1 år.
  2. Beräkningen antar att den årliga avkastningen följer en normalfördelning med ett medelvärde på 10%. Genom att multiplicera standardavvikelsen med 1.65 har vi räknat ut den 5te percentilen d.v.s. 95% av fördelningen ligger ovanför detta tal.

Henrik Jönsson har tidigare skrivit om faktorinvesteringar. Läs artikeln här!