VibroSense Dynamics instrument, VibroSense Meter II, ska förändra livet för alla som riskerar att få perifera nervskador. Nu genomför bolaget en nyemission och vill ha med dig på resan.

ANNONS

 

Över 500 miljoner människor globalt riskerar att drabbas av perifera nervskador. Den största drabbade gruppen utgörs av diabetespatienter. 2017 fanns det 425 miljoner människor i världen med diabetes. I Sverige har över 500 000 människor diabetes. Det är 500 000 som riskerar att drabbas av nervskador i händer och fötter. Men det finns ett nytt sätt att undvika eller minska problemen; VibroSense Meter II.

– Med VibroSense Meter II kan vi upptäcka nervskador mycket tidigare än dagens kliniska metoder. Det betyder att läkarna nu får ett verktyg som kan användas tidigare i sjukdomsprocessen samtidigt som patienterna får mycket större möjlighet till ett drägligt liv med mindre problem. Det gäller inte bara personer med diabetes utan även de som får nervskador från behandling av cellgifter vid cancerbehandling. Vi uppskattar att det idag finns över 500 miljoner människor i världen som riskera att få perifera nervskador, säger VibroSense Dynamics vd, Toni Speidel.

Toni Speidel

Vd och medgrundare till VibroSense Dynamics, Toni Speidel är civilingenjör och via sitt konsultföretag kom han i kontakt med professor Göran Lundborgs som hade en klinisk problemställning som han ville ha hjälp med att lösa.

– Jag har och ett förflutet som utvecklingschef och ansvarig för volymproduktion från flera stora företag. Men det var när jag som konsult i mitt eget företag kom i kontakt med professor Göran Lundborg som jag fick veta hur hur dåliga de medicintekniska instrumenten var för att att diagnostiken perifera nervskador.

VibroSense Meter II

Grunden för VibroSense lades genom forskning av Göran Lundborg som upptäckte att det fanns uppenbara problem med de diagnostiska metoderna som fanns tillgängliga för att undersöka arbetsskador orsakade av vibrerande verktyg. Professor Lundborg funderade då på om det var möjligt att hitta en ny diagnostisk metod med vars hjälp man kunde diagnostisera patienter med nervskador i händerna.

ANNONS
ANNONS

– Göran Lundborg började forska på området när han kom i kontakt med patienter som jobbade med vibrerande verktyg. Frågeställningen var att patienterna hade uppenbara problem men de metoderna som användes för att diagnostisera skadorna visade att patienterna var “friska”. Göran tog inspiration från vanliga hörseltester och applicerade det på händer. Forskningen ledde fram till ett prototyp-instrument som undersökte och kvantifierade förmågan hos nerver och receptorer i huden att uppfatta avstämda vibrationer.

Vad visade forskningsresultaten?

– Professors Lundborgs försöksinstrument visade att de patienterna som klassificerade som friska med gängse kliniska metoder plötsligt föll ut med Görans nya metod. Med vibrametri-testet kunde man klart och tydligt visa att patienterna i själva verket hade uppenbara skador eftersom de hade betydligt sämre känseln jämfört med en frisk “referensgrupp”. Görans forskning gav sedan upphov till det instrument vi distribuerar idag, VibroSense Meter II.

VibroSense Meter II
Hur fungerar VibroSense Meter II?

– Undersökningen är principiellt väldigt enkel, det är som att göra ett hörseltest fast på huden. Det vi gör är att vi utsätter huden, på fotsulan eller på ett finger, för väl avstämda vibrationer med olika frekvenser och intensitet. När undersökningen utförs svarar patienten genom att trycka på en svarsknapp varje gång en vibration uppfattas i foten eller i fingret. Resultatet registreras i ett vibrogram som ger en direkt jämförelse mot ålder, kön, längd och vikt.

 

Var 20:e sekunder görs en amputation på grund av nervskador

 

Vad för instrument används primärt i sjukvården idag?

– Sjukvården idag använder i stort sett samma metoder, stämgaffel och monofilament, som använts i decennier för att undersöka diabetesfötter och till viss del för att undersöka personer som får nervskador av cellgifter vid cancerbehandling. Problemet är att dessa metoder upptäcker nervskadorna först då det är för sent. Med vår metod har vi utvecklat en helt ny undersökning som är betydligt bättre, då vi bland annat undersöker känseln på flera frekvenser (4- 500 Hertz) samtidigt som vi tar hänsyn till personens längd, ålder och vikt. Allt detta jämförs sen automatiskt med en stor frisk “referensgrupp” som består av data från 1100 personer med ålder 8 till 70 år.

Vad kan ni göra för de som personer som drabbas av nervskador?

– Vi vet att var 20 sekund görs en amputation på grund av nervskador orsakade av diabetes. Dessa patienter har ofta dålig blodcirkulation tillsammans med nedsatt nervfunktion vilket betyder att de löper stor risk att få sår som inte läker. Detta tillsammans med det faktum att om du får fotsår så visar statistik att man avlider 14 år i förtid och har du amputerat hela eller delar av foten så avlider 50 procent inom tre år. Det vi på VibroSense kan hjälpa till med är att läkare och vårdpersonal nu får ett verktyg som kan upptäcka tidiga tecken på nervskador. Därmed får både patienter och vårdpersonal stora möjligheter att sätta in förebyggande åtgärder för att undvika eller reducera problemen.

Kan patienter som fått nervskador göra något för att bli bättre?

– Vi ser att det är viktigt att alla diabetespatienter regelbundet blir undersökta med vårt VibroSense Meter II-instrument. Speciellt de patienter som inte har någon symptom. Det finns forskning som visar att om en patient sköter sig och håller koll på sitt långtidsblodsocker så kan personen få bättre känsel i fötter. Därför finns det förhoppningar att man nu kan reversera nervskador i fötterna. Forskningen är gjord med vårt instrument som är så känsligt att man kan mäta och upptäcka små förändringar. Detta är av stor betydelse för diabetespatienterna som nu kan få en direkt återkoppling som visar att det faktiskt ger resultat om man har bra kontroll på sitt långtidsblodsocker.

Ni genomför nu en företrädesemission, varför?

– Vi har idag en CE-märkt produkt som kan undersöka både händer och fötter och är nu inne i kommersialiseringsfasen. För att kunna ta nästa steg och etablera oss fullt ut på marknaden vill vi använda en tredjedel för marknadsföring och försäljning, en tredjedel för att förstärka organisationen och en tredjedel för att sätta upp produktion, logistik hos underleverantörer samt förstärka vårt IP och stöd till forskare.

 

Marknadspotentialen är 3,5 miljarder kronor

 

Vad är er affärsmodell?

– Affärsmodellen består av tre delar, de ena delen innebär att vi säljer instrument för i snitt 100 000 kronor. Vårt andra erbjudande innebär vi tar betalt per användning, så kallad “Pay per use”. Vi ställer då ut instrument och får betalt per undersökning. Slutligen har vi även tjänster som vi erbjuder såsom serviceavtal och forskningsstöd. Baserat på hur det ser ut idag så räknar vi att utöver försäljning även få en återkommande intäkt på cirka 15 000 kronor per sålt instrument och år.

Hur ser marknaden ut?

– Vi vill att vårt instrument ska användas i hela världen, men för att få bästa utväxling inleder vi med att satsa på Nordvästeuropa och bara där gör vi bedömningen att den adresserbara marknadspotentialen uppgår till över 35 000 instrument. Det vill säga över 3,5 miljarder kronor.

Hur ska ni nå ut med er produkt?

– I Norden jobbar vi själva mot marknaden för att vara ständigt närvarande. I England, Tyskland och Benelux kommer vi sätta upp nätverk med återförsäljare, distributörer och referens-center. Steg ett är alltså att vi utvecklar närvaro på marknaden. Steg två är att leverera produkter till Nordvästeuropa och steg tre är sedan att skala upp det till andra geografiska områden. Det som är intressant är att när vi skalar upp det globalt så ser vi en marknadspotential på över 50 miljarder kronor.

Hur ser konkurenssituationen ut?

– Det finns konkurrerande metoder men vårt instrument och metod är helt överlägsen. Bland annat är vi bättre på att upptäcka skadorna mycket tidigare. Det enkla svaret är alltså att vi har konkurrenter, vilket är hälsosamt, men vi har en mycket bättre produkt som är CE-märkt och som säljs på marknaden.

Vart ser du VibroSense Dynamics om tio år?

– Om tio år så hoppas vi att vår undersökning är standard både i primär- och i specialistvården. Vår undersökning ska också vara fullt etablerad inom företagshälsovården där alla vibrationsexponerade arbetstagare undersöks regelbundet. Som jag nämnde tidigare så är den adresserade marknaden i Nordvästeuropa 35 000 instrument men om tio år ska vi ha lanserat VibroSense Meter II globalt på de större marknaderna.

Vill du vara med på VibroSense Dynamics företrädesemission? Ladda då ner anmälningssedeln här. Emissionen pågår till den 10 maj.

vibrosense dynamics
VibroSense Dynamics
Emissionen i korthet
  • 12 gamla aktier ger rätt att teckna en så kallad Unit som innehåller 4 nya B-aktier och en vederlagsfri teckningsoption som ger rätt att teckna ytterligare en ny B-aktie under perioden 16 – 30 juni 2020.
  • Priset för en Unit är 28 kr vilket betyder att varje ny B-aktie kostar 7 kr (28/4).
  • Teckningstiden för Units är 24 april till 10 maj 2019.
  • Priset för att lösa in teckningsoptionen till en aktie (under perioden 16-30/6 2020) kommer ligga på mellan 15- 25 kronor.

VibroSense Dynamics är noterade på Spotlight. Vill du läsa mer om bolaget kan du göra det här!