Vi har under de senaste åren sett en explosiv tillväxt av investeringar i peer-to-peer lån både hos institutionella placerare och privata investerare.  Det har skett en förändring i branschen där effektivisering av finansiella tjänster inte bara längre är till för att effektivisera och göra det mer lönsamt för de som lånar pengar utan även en chans för de som vill låna ut pengar eller placera sina pengar för att få avkastning på sitt investerade kapital.

ANNONS

Vad är då peer-to-peer utlåning och vilka fördelar finns det för dig som investerare?

Peer-to-peer är det revolutionerande sättet att låna pengar och har på senare år blivit ett alternativ till traditionella banklån. Grunden i peer-to-peer ligger i att ta bort onödiga mellanhänder och därmed kunna erbjuda konkurrenskraftiga lån. Idag finns olika digitala handelsplatser som sammankopplar låntagare och långivare/investerare som finansierar dessa lån med sina pengar. Enkelt uttryck är det ett sätt att matcha utbud av pengar (långivare/investerare) med efterfrågan på pengar (låntagare). Här finns det fördelar både för den som vill få avkastning på sitt investerade kapital men också för den som vill sänka sina räntekostnader.

Investeringsstrategi i peer-to-peer

Att investera pengar i peer-to-peer är en investeringsform som är ett bra komplement till andra investeringar för att diversifiera sin investeringsportfölj.

Som alla andra investeringar så tar du en risk när du investerar i peer-to-peer lån. Den risk som investeraren tar i samband med placering av sitt kapital är att låntagaren inte kan betala tillbaka sitt lån. Detta kallas för att investeraren tar en kreditrisk. Desto högre kreditrisk desto högre avkastning/ränta kommer investeraren att kräva av låntagaren. Därför är det viktigt med allokering av sina placerade pengar vilket i detta fall blir placering i olika korgar av lån.

Hos bolag där man kan göra den typen av placeringar finns det ”autoinvestkonton” som hjälper dig automatisk med riskspridningen och med hänsyn till din investeringshorisont. Vägen till en framgångsrik placering i detta fallet är att sprida ut kapitalet i många olika lån samt att en del av diversifieringen sker genom placering i olika kreditklasser, dvs låntagare i olika branscher med olika kreditrisk.

ANNONS
ANNONS

Peer-to-peer lånen finansieras av olika investerare och då lånen är uppbyggda som annuitetslån sker det en återbetalning månatligen. Här finns det en möjlighet att få ut vinsten på ett inlåningskonto eller att återinvestera kapitalet för att öka avkastningen genom ränta-på-ränta effekt.