I dagsläget ligger delar av mina investeringar i det som kallas för peer-to-peer lån hos Lendify som är en marknadsplats för lån. Så jag tänkte att jag delar med mig lite av mina tankar om varför jag tycker att detta är ett bra sätt att placera sina pengar.

ANNONS

En stor anledning till att jag har valt att investera delar av mitt kapital i peer-to-peer lån är att jag på det sättet kan diversifiera, alltså sprida risken, min portfölj mot börsen. Detta samtidigt som jag får en månatlig avkastning i form av ränta. Min teori är att efter många år av börsuppgång och ett ränteläge med noll avkastning hos storbankerna blir detta ett sätt att begränsa risken i portföljen och samtidigt återinvestera den månatliga avkastningen för att få kapitalet att växa ytterligare.

Exempelbild

Jag tycker att investeringsformen peer-to-peer är enkel att förstå sig på och ett sätt att placera sina pengar med ett begränsat och kalkylerat risktagande. Det du i praktiken gör är en investering i lån till kreditvärdiga personer och du blir mottagare av den amortering och ränta som vanligtvis går till bankerna. Hos Lendify kan man både låna pengar och investera.

Exempelbild

Så funkar det att investera:

ANNONS
ANNONS
  • Öppna konto: Du öppnar ett konto och gör en insättning
  • Investera: Du kan välja att investera direkt i enskilda lån eller välja en korg av lån genom det som kallas autoinvestprodukter där din investering sprids mellan många olika lån i olika kreditklasser. Allt du behöver göra är att välja löptid och Lendify sköter resten
  • Avkastning: Din förväntade avkastning ligger mellan 3,5 och 8,2 procent