Aldrig tidigare har det skrivits så mycket om kryptovalutor och allt fler visar intresse för handeln med dessa valutor. Fokus har främst varit på den digitala valutan Bitcoin, vilken har haft en raketutveckling på senare tid.  

ANNONS

Text: Shoka Åhrman

Bitcoin, som också var den första kryptovalutan, introducerades 2009 delvis till följd av finanskrisen efter att Lehman Brothers gick i konkurs. Det finns idag flera olika typer av det som kallas för kryptovalutor, det vill säga digitala valutor som bara finns i virtuell form. Bland kryptovalutor ingår bland annat  Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Monero (XMR) och Auroracoin (AUR).

Kryptovalutor är decentraliserade valutor, det innebär att de inte utfärdas av en stat eller en centralbank samt att ingen tredje part eller mellanhänder är inblandad i transaktionerna – vilket gör att transaktionskostnaderna är låga jämfört med traditionella banköverföringar och att transaktioner kan göras snabbt. Alla transaktioner sker anonymt, vilket kan försvåra om man vill spåra transaktionerna, till exempel när det kommer till kriminalitet.

Överföring och ägandet av transaktioner bygger på en peer-to-peer teknologi. Här används avancerad krypteringsteknik och digitala plånböcker och handeln sker i ett digitalt nätverk, så kallat block-chain.  Vid handel lagras dina Bitcoin i en digital plånbok på datorn och du som användare är ansvarig för säkerheten genom olika säkerhetsåtgärder.

Priset på Bitcoin styrs av utbud och efterfrågan på marknaden, vilket de senaste veckornas stora kursvolatilitet tydligt indikerat. Bitcoin är inte knuten till någon fysisk tillgång och har i sig inget egentligt värde. Idag används den mer i spekulations- och investeringssyfte än som betalningsmedel, även om den japanska staten har godkänt den som betalningsmedel och det idag finns flera företag som accepterar betalningar i Bitcoin.

Det finns de som jämför Bitcoin med guldet. Gemensamma nämnare är bland annat att vare sig Bitcoins eller guld är styrda av en centralbank och att utbudet är begränsat, man menar därför att Bitcoin skulle ha samma hedging-egenskaper då den inte är korrelerad med aktiemarknaden och andra tillgångar. Bitcoin skulle därför, i likhet med guld, kunna användas för att minska marknadsrisken i en portfölj och ge investerare möjlighet att hedga viss marknadsrisk.

Bland experterna går meningarna dock isär och det finns de som påstår att den senaste värdeutvecklingen är en spekulationsbubbla, det vill säga att kursuppgången enbart hänger ihop med spekulationen om den framtida utvecklingen på valutan. Som småsparare/investerare bör man därför vara varsam med tanke på den höga volaliteten, motpartsrisken och svårigheten att förstå sig på tekniken bakom handeln.

ANNONS
ANNONS

Shoka Åhrman, Börshajens sparekonom, är utbildad nationalekonom med inriktning på finansiell ekonomi och beteendeekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och har arbetat med finansiell rådgivning i femton år. Hon är aktuell med en ny bok inom privatekonomi som inom kort ges ut av Natur & Kultur.