Guldpriset brukar stiga när det är oroligt på börsen. Men är guld verkligen en bra investering? Är det mindre riskfritt än aktiehandel? Och hur går du tillväga för att köpa guld? Allt det får du svar på nedan.

ANNONS

Varför investera i guld?

Guld kan ses som ett komplement eller alternativ till aktier och fonder. De som förespråkar guld hävdar att det är en mer säker investering och handlas ofta när aktiemarknaden är svajig. Vissa påstår att fördelen med guld ligger i att det varken är en skuld, fodran, andel eller en form av finansiellt löfte. Dessutom kan guld, till skillnad från företag, inte gå i konkurs och historiskt sett har guldet aldrig tappat allt sitt värde.

Tack vare att guldpriset brukar stiga i samband med kriser finns det experter och investerare som hävdar att guld bör utgöra 5-10 procent av ens totala investeringar.

Guldets historia

Guld blev tidigt en symbol för rikedom, men från början var det guldets fantastiska egenskaper som gjorde det eftertraktat då det näst intill är oförstörbart. De tidigaste exemplen på guldutvinning, genom vaskning i flodbäddar, skedde i nuvarande Turkiet och på Balkanhalvön för över sextusen år sedan.

Ungefär samtidigt började guld brytas i gruvor i Egypten, då för faraonernas räkning. Guldet betraktades som gudarnas metall och i det antika Grekland fortsatte guldet att fascinera. Där finns sägnen om kung Midas, som önskade att allt han rörde vid skulle bli guld. Men även all mat blev till guld, och han var nära att svälta ihjäl innan gudarna lät honom slippa sin gyllene förbannelse.

Guldets starka ställning inom det religiösa livet togs också över av kristendomen. Jesus, Maria, änglar och helgon avbildas med en gyllene gloria. Kyrkorna smyckades och dekorerades med guld, och dyrbara guldföremål samlades i helgedomarna. Även för den världsliga makten blev guldet en statussymbol. Furstarna hade kronor och andra attribut i guld. Guldets höga värde gjorde det till ett perfekt betalningsmedel och redan 560 f.Kr. präglades de första mynten av rent guld i Turkiet. I Romarriket avlönades germanska legosoldater med guldmynt.

På Manhattan i New York ligger Federal Reserve Bank. Fem våningar under gatuplanet finns ett valv som man bara kan komma in i via en öppning i en väldig roterande stålcylinder. Där har ett stort antal länder deponerat hela eller delar av sin guldreserv.
Världens centralbanker, inklusive Internationella valutafonden, lär ha sammanlagt 32 000 ton guld i sina reserver. Den svenska guldreserven uppgår till 185 ton. Hos de kommersiella bankerna finns ytterligare nära 4 000 ton guld, och det mesta av detta har lånats ut av centralbankerna.

Av det guld som används går i dag mer än tre fjärdedelar till guldsmedsindustrin. Resten hamnar hos elektronikindustrin, blir mynt eller medaljer, används inom tandvården eller till förgyllningar.

ANNONS
ANNONS

Så köper du guld

Det finns 4 sätt att investera i guld på:

Köpa guldtackor/-mynt

Du kan välja att köpa fysiskt guld från en handlare, antingen i form av bullionmynt eller tackor. Antingen förvarar du guldet själv eller så får du hjälp med förvaringen i ett valv. Fördelarna med att ha guldet i fysisk form är flera. Framförallt är det ingen annan som kan göra anspråk på det utan är du som äger det. Det är mycket värde på liten volym och du kommer alltid kunna växla det till pengar. Det är en trygghet som även svenska riksbanken är medvetna om och det har därför flera tusen guldtackor.

Köpa skuldsedel

Du kan köpa guld av en bank men istället för att äga det fysiska guldet äga en skuldsedel som säger att banken är skyldig dig en viss mängd guld som motsvarar mängden guld i köpögonblicket.

Köpa värdepapper

Detta är ett av de vanligaste sätten att investera i guld. Du köper guld i form av ett bevis i form av värdepapper och fonder som t.ex. börshandlade fonder(ETF).

I form av ett derivatinstrument

Det finns också möjlighet att kortsiktigt investera i guld via så kallade hävstångsprodukter (”derivat”). Det går ut på att du köper optioner, terminer, futures och liknande på belåning.

Är det etiskt och moraliskt rätt att investera i guld?

Det snabba svaret är nej.

Avfallet från guldbrytning kan innehålla miljöfarliga kemikalier, kvicksilver och cyanidsalter. Dessa dumpas ofta i naturområden nära gruvan och riskerar att läcka ut i grundvatten. Guld påverkar därmed både kringliggande samhällen, människor och ekosystem.

Det är upp till dig själv att avgöra hur du ställer dig till detta moraliskt och etistkt.

Källor: populär historia, Finanso, rika tillsammans.