Du har garanterat hört talas om optioner. Man vad är det egentligen och hur fungerar det? Börshajen förklarar.

ANNONS

Vi är många som sparar pengar varje månad för att kunna leva gott senare. Många sparar sina pengar i aktier och fonder, men det finns andra sätt att göra det på också, ett sätt är att köpa optioner.

Det här är en option

Vad är egentligen en option? Enkelt förklarat så är en option ett avtal mellan två parter om en affär som ska ske i framtiden. Option innebär att priset på affären bestäms men att den slutförs, först i ett senare skede. I en option så finns det även en premie (pengar) som köparen betalar till säljaren för att erhålla rättigheten att eventuellt utnyttja optionens villkor när affären ska gå i lås. Detta innebär att säljaren erhåller premien från säljaren och är därmed skyldig att genomföra affären om köparen fortsatt är intresserad.

Hur fungerar optioner?

En option är alltså ett avtal om en framtida affär men hur fungerar det egentligen? Option (köpoption) fungerar på så sätt att du betalar en premie för att kunna köpa en aktie till ett visst pris i ett senare skede. Då med förhoppning att den stigit i värde jämfört med det avtalade priset som satts när optionen köptes.

I grund och botten så finns det fyra stycken olika positioner i optionshandel. De är följande: köpoption (Longcall) – rättigheten att köpa något i framtiden genom att betala premie. Utfärda/sälja köpoption (Short call) – skyldighet att sälja till köparen om denne önskar, erhåller själv premie. Köpa säljoption (Long put) – rättigheten att sälja något i framtiden, betalar premie för att få göra detta. Och sist men inte minst, utfärda/sälja säljoption (Short put) – skyldighet att köpa av köparen om denne önskar, erhåller premie.

Vad kostar premien?

Vad kostar då premien som nämns frekvent ovan? Premien är själva priset för optionen och består utav två komponenter vilka är tidsvärde och realvärde. Realvärdet är skillnaden mellan det det framtida priset som affären görs till och vad de det underliggande kostar på börsen. Enkelt förklarat så kan vi säga att du betalar 100 kronor per aktie, men priset på börsen är 120. Då har optionen en premie på 20 kronor.

Optioner är även alltid tidsbegränsad. Det innebär att du behöver genomföra affären, oftast inom sex månader. Om det är lång tid kvar kommer du behöva betala mer för tidsvärdet på optionen men om du väntar till slutdagen så är det alltid noll kronor.

Tidsvärdet påverkas även av volatiliteten (hur mycket priset svänger), om det är hög volatilitet så kommer premien vara dyrare och vice versa.

ANNONS
ANNONS

För att handla med optioner så behöver du tänka långsiktigt, hur tror du att marknaden kommer att utvecklas i framtiden?

Om du upplever att det ovan känns invecklat så har vi tidigare släppt en optionsskola. I tre delar får du ta del av all kunskap du behöver för att göra affärer med optioner. Du hittar del ett här!

Börshajen har tidigare skrivit om vad en aktie är. Vill du lära dig mer om ett av våra älskade värdepapper så hittar du den artikeln här!