Bolån blir dyrare, men det handlar inte om några dramatiska höjningar. Om Riksbanken höjer reporäntan blir det inte förrän i slutet av 2024, alltså om tre år.

ANNONS

Riksbankens besked om att man planerar att höja reporäntan kommer inte att innebära mer än ”måttliga höjningar” för alla som har lån på sina bostäder.

Däremot tycker bedömare att det är klokt att redan nu börja att planera för att kostnaderna för bostaden kommer att stiga under åren som kommer, enligt Dagens PS. 

Upp från bottennivåer

Räntorna, som ju legat på bottennivåer under en ganska lång tid, har ju stigit, och det är bara att räkna med att de kommer att stiga mer under kommande år.

De låga räntenivåerna har gjort att priserna på bostäder har rusat till rekordnivåer. Det innebär att många, och särskilt unga människor, har fått det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, trots de låga räntorna.

Inget prisras på bostäder

Experterna tror dock inte att höjda räntor kommer att leda till att priserna på bostäder går ned. Kanske gör högre räntor att priserna inte stiger så mycket som under perioden med extremt låga räntor. Det kan göra så att grupperna som nu har det svårt att köpa bostad får det lite lättare.

Riksbanken räknar med att den höga inflationen inte håller i sig. I oktober 2021 låg inflationen på 3,1 procent, vilket är högt över målet på 2 procent, Därför beslutade riksbanken att behålla nollräntan, och räknar i prognosen med att den inte kommer att höjas förrän i slutet av 2024.

Signalen till hushållen verkar vara att man bör göra sig beredd för en stramare penningpolitik. Bolån är en viktig del av hushållens ekonomi, och det gäller att ha koll på marginalerna.

ANNONS
ANNONS

Om inflationen fortsätter att ligga högt finns det risk för att Riksbanken tvingas höja styrräntan tidigare än 2024, och då går räntorna för bostadslån också upp.

Vad ska man tänka på vid bostadsköp? Det kan du läsa om här!