Den första juni 2016 infördes nya amorteringskrav och nu skärps amorteringskravet ytterligare. Hur bra koll har du på det nya amorteringskravet som börjar gälla 1 mars?

ANNONS

Det är viktigt att känna till de nya amorteringsreglerna för att kunna planera din ekonomi. Hur påverkar egentligen dessa regler dig och din ekonomi och vad innebär det för er som ska ta steget ut på bostadsmarknaden för första gången? Det nya amorteringskravet kommer att gälla för lån tagna efter 1 mars 2018. Lån som tagits innan kommer inte att innefattas av kraven om inte en utökning (höjning) av lånet ska göras. 

Det nya amorteringskravet innebär att alla som tar nya bolån som överstiger 4,5 gånger sin bruttoinkomst kommer att få amortera 1 procentenhet mer på sitt bolån än tidigare, utöver det amorteringskrav som tillkom tidigare.

De bolån som ligger mellan 50 -70 % av bostadens värde ska amorteras med en summa motsvarande 1% av det totala lånebeloppet. Om belåningsgraden överstiger 70% bostadens värde ska amorteringen var 2% av det totala lånebeloppet. De som har lån som överstiger 4,5 % av deras årsinkomst får ytterligare ökning av amorteringen. Det nya skärpta amorteringskravet innebär alltså att de får amortera 1% ytterligare på hela bolånet per år.

För de som har en belåningsgrad under 50% och har lägre lånebelopp än 4,5 gånger av sin årsinkomst finns idag inga krav på amortering.

Det bakomliggande syftet med det nya amorteringskravet har varit att minska hushållens skulder och det i förhållande till deras inkomst. Att amortera mer på sina lån och minska sina skulder är positivt då det ger lägre räntekostnader på lång sikt men också en ökad trygghet  vid ett potentiellt prisfall på bostadsmarknaden.

ANNONS
ANNONS

Börshajens ordbok

    Belåningsgrad = hur stort bolån du har i förhållande till marknadsvärdet av din bostad
    Bruttoinkomst = inkomst innan skatt
    Skuldkvot = ditt bolån/hushållets årliga bruttoinkomst