SBAB höjer från och med 2 november räntan på bolån. Orsaken är enligt företaget de höjda marknadsräntorna.

ANNONS

Det statliga bolåneinstitutet meddelar idag enligt Dagens PS att de kraftigt stigande marknadsräntorna under en tid nu gör att man höjer sin ränta för bolån.

Listräntorna för bolån med bindningstid på två till tio år höjs med 0,20 procentenheter, och höjningen börjar gälla från och med tisdagen den 2 november 2021.

SBAB höjer räntan efter stigande inflation

SBAB höjer räntan eftersom inflationen stigit och också kan komma att bestå på en högre nivå än tidigare, enligt SBAB:s vd Klas Danielsson. Han förväntar sig att Riksbanken och andra centralbanker kommer att höja styrräntorna. Det skulle i så fall handla om en tidigare höjning än man trott.

”Samtidigt förväntas Riksbanken och andra centralbanker att trappa ned på sina andra stimulansåtgärder i form av köp av obligationer. Som en konsekvens av detta har marknadsräntorna stigit och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden ökat”, säger Klas Danielsson.

Tiden för lägstaräntor förbi

Klas Danielsson tror att tiden för lägstaräntorna på bostadslån nu kan vara förbi, men påpekar också att de också fortsatt är historiskt låga, trots det höjda ränteläget.

”Vår lägsta bolåneränta ligger fortsatt under en procent. Även med ett något högre ränteläge är räntekostnaderna för bostäder på historiskt låga nivåer, trots högre bostadspriser och större bolån”, fortsätter Klas Danielsson, VD SBAB.

SBAB skriver i ett pressmeddelande att kundernas bolåneränta utgår från listräntan, där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort avdrag som görs från listräntan. Om bostaden är energieffektiv enligt Boverkets energiklassificering blir bolåneräntan ännu lägre genom ränterabatt, som beror på vilken energiklass bostaden har.

ANNONS
ANNONS

För bolån med bindningstid på tre månader respektive ett år lämnas räntorna oförändrade. De nya räntorna ligger från 1,64 procent för tvåårig bindningstid till 2,44 procent för lån bundna i tio år.

Vill du veta hur mäklarna bedömer prisutvecklingen fjärde kvartalet 2021? Det kan du läsa om här!