Vi har en pågående period med bolagsstämmor och aktieutdelningar, men vad innebär egentligen en aktieutdelning, direktavkastning och hur bygger man en utdelningsportfölj?

ANNONS

Ett bra sätta att tjäna pengar på sina aktier är genom att äga aktier i bolag som ger aktieutdelningar. Utdelningarna kan vara periodiska eller enskilda och detta kan till viss del variera mellan svenska och utländska bolag. En aktieutdelning är oftast en kontant utbetalning till bolagets aktieägare.  Anledningen till varför bolagen delar ut bolagets vinster till aktieägarna är på grund av att bolaget inte har behov av att återinvestera allt vinstkapital och därför delas större delen av vinsten till aktieägarna.

För att som aktieägare kunna ta del av utdelningen krävs det att du är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen.  För att vara berättigad till aktieutdelning ska du äga aktien när börsen stänger på ink-dagen. Ink-dagen är den sista dagen som aktien handlas inklusive rätt till utdelning.

Det finns olika sätt att spara på börsen för vissa innebär det att försöka göra snabba klipp och för andra är det att ha en långsiktig strategi genom att investera i stabila utdelande bolag. Att bygga upp sitt portföljinnehav med aktier med direktavkastning är ett sätt att få ut kapital i handen men samtidigt fortsätta att behålla aktien som i sin tur kan ha en positiv kursuppgång. En bra möjlighet att återinvestera utdelningen och med hjälp av den exponentiella ränta på ränta-effekten få kapitalet att växa över tid. Hitta de bolagen som har stabila utdelningstrender och som har stigande kassaflöden och se det som en möjlighet att köpa in sig i bolagets intjäning för många år framåt få regelbunden kassaflöde.

Ordlista:

Ink-dag: Ink-dagen är den sista dagen aktien handlas inklusive rätt till utdelning.

Avstämningsdag: Dagen då årsstämman äger rum. På årsstämman röstar aktieägarna om styrelsens förslag om aktieutdelning. Du ska stå som ägare till aktien för att ha rätt till bolagets utdelning

ANNONS
ANNONS

EX-dagen: EX-dagen är den dagen då aktien börjar handlas utan rätt till kommande utdelningar

Utdelningsdagen: Dagen då utdelningen görs till aktieägarna, den här dagen infaller oftast den tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Då räknas lördag och söndag inte som bankdagar.