Eric Olaison reder ut vad börsintroduktioner och marknadsnoteringar är, hur noteringar fungerar och hur man går till väga om man vill investera i ett bolag i samband med en börsnotering. 

ANNONS

Text: Eric Olaison

En börs- eller marknadsnotering innebär enkelt förklarat att ett bolag väljer att notera sina aktier på en börs eller marknadsplats. På engelska kallas detta Initial Public Offering och man talar därför ofta om IPO i dessa sammanhang. Efter noteringen blir bolagets aktier tillgängliga för allmänheten och de kan omsättas fritt på den börs eller marknadsplats där de noteras.

Varför börsnoteras bolag?

Det finns flera olika anledningar till varför ett bolag noteras. En vanlig anledning är att bolaget behöver få in kapital för att finansiera en expansion, ett större projekt eller utveckling av nya produkter. En annan vanlig anledning är att ägarna/grundarna vill sälja av hela eller delar av sitt aktieinnehav för att ta hem vinst.

Börsintroduktion eller marknadsnotering

Jag tycker att det är viktigt att känna till skillnaden mellan börsnotering och marknadsnotering. Ofta används begreppen synonymt, vilket dock är felaktigt. Om ett bolag noterar sina aktier på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen) eller Nordic Growth Market (NGM) avses en börsnotering. Detta eftersom dessa två reglerade marknaderna är de enda formella börserna i Sverige. Om aktierna däremot noteras på First North, Nordic MTF eller Aktietorget kallas det istället marknadsnotering. Dessa är handelsplattformar (så kallade MTF:er) som ställer lägre krav på de noterade bolagen än de två börserna.

Från privat till publikt bolag

När bolagets aktieägare (bolagsstämman) beslutat om att genomföra en börsintroduktion påbörjas arbetet med att ta bolaget till börsen. I detta arbete involveras ofta både jurister, rådgivare, banker, emissionsinstitut och Finansinspektionen. Det är många krav som ska uppfyllas innan ett bolag får noteras på en börs eller marknadsplats/MTF. I denna process tas också ett prospekt fram som sedan kan användas som underlag för oss investerare. Det är slutligen den börs eller marknadsplats bolaget ansökt om notering på som fattar beslut kring huruvida bolaget är lämpligt att noteras eller ej. I samband med noteringen övergår bolaget från ett så kallat privat bolag till ett publikt bolag. När beslutet är taget fastställs också ett aktiepris och anmälningsperioden påbörjas.

Att teckna aktier i samband med en börsnotering

Under anmälningsperioden som brukar vara ca 1-2 veckor kan allmänheten anmäla sitt intresse för att teckna aktier i det specifika bolaget. Det finns två sätt om man är intresserad av att delta i en börs- eller marknadsnotering. Det enklaste sättet är att anmäla sig elektroniskt via sin bank/nätmäklare. På hemsidan finns ofta alla aktuella noteringar listade och man kan anmäla intresse direkt via sitt konto. Det är också möjligt att anmäla sig via en anmälningssedel som sedan postas till den bank eller emissionsinstitut som ansvarar för noteringen. Det är viktigt att tänka på att det bara går att teckna aktier på ett investeringssparkonto (ISK) om aktierna i noteringen är nyemitterade. Det finns också speciella regler för teckning via kapitalförsäkring. Det är heller inte säkert att du får så många aktier som du önskat, det beror på hur stort intresset är. Bolagen kan använda sig av olika tilldelningsrutiner, till exempel vid överteckning. Vanligen är det bolaget tillsammans med den bank eller mäklarfirma som sköter noteringen som bestämmer tilldelningen. Läs gärna mer i bolagets prospekt, där finns information om tilldelningen. De aktier som du sedan tilldelas hamnar på ditt konto och på första handelsdagen kan de omsättas på marknaden.

Att tänka på vid investering i börsintroduktioner

Som investerare kan det givetvis vara lockande att teckna aktier i en börsnotering. Men innan man tecknar aktier tycker jag att det är viktigt att man granskar bolaget och tänker igenom investeringen.  Det gäller att hitta rätt guldkorn och sålla bort de förlusttyngda förhoppningsbolagen.

ANNONS
ANNONS

Här kommer 5 tips från mig:

1. Läs på om bolaget! (Vad har de för tjänst/vara, konkurrenter, marknad och framtidsutsikter etc)
2. Granska bolagets ekonomi (Läs igenom årsredovisningar flera år tillbaka)
3. Ägarna (Stannar de kvar i bolaget eller ska de göra en exit? Finns nya ägare?)
4. Bilda dig en egen uppfattning – oavsett vad media och analytiker skriver.
5. Bestämmer du dig för att delta är viktigt att tänka igenom hur mycket du är villig att satsa. Ha också en plan för aktierna – hur ska du hantera en uppgång eller nedgång första handelsdagen?

 

Redan när Eric Olaison, en av Sveriges absolut främsta investerare, var liten hade han siktet inställt högt – men att han skulle bli en av börsens tyngsta spelare och omsätta miljardbelopp från hemmet i Trosa hade han inte kunnat drömma om. Eric skriver en exklusiv artikelserie för Börshajens medlemmar där han delar med sig av matnyttig kunskap och lärdomar.