Crowdfunding är ett nytt sätt för start-ups eller tillväxtbolag att locka till sig investerare. När de traditionella finansiärerna, affärsänglarna och riskkapitalbolag inte vill satsa på en affärsidé finns möjligheten att skaffa pengar genom vad som på svenska kallas för gräsrotsfinansiering.

ANNONS

Text: Shoka Åhrman

Under senare år har finansieringsformen crowdfunding blivit allt vanligare. Detta nya sätt att få in kapital möjliggör för bolag att få in kapital för att starta upp, eller bygga vidare på, sin affärsidé.

En stor grupp individer finansierar en affärsidé. Här använder man sig av den stora massans kraft och nätverk för att samla in kapital, men också för att se hur stort intresset är för projekten eller produkten. Till skillnad från tidigare, då man vänt sig till ett fåtal stora investerare, innebär crowdfunding att en stor grupp individer med små summor blir de som finansierar en affärsidé.

Crowdfunding ger nya möjligheter. Det kan röra sig om företag som inte får finansiering hos de traditionella bankerna och därför väljer att vända sig till privatpersoner för att samla in kapital digitalt via en så kallad crowdfunding-plattform. Tack vare internet kan man kan nå ut till investerare över hela världen och därmed skapas oerhörda möjligheter. Genom den här typen av finansiering kan investerarna vara okända och befinna sig var som helst i världen.

Upplägget skiljer sig. Vad du som investerare får för dina investerade pengar beror på hur företaget utformar upplägget och upplägget kan skilja sig åt mellan företag. Det kan exempelvis röra sig om ett donationsbaserat upplägg där man ger pengar till exempelvis ett miljö- eller välgörenhetsprojekt. Det kan också handla om belöningsbaserad crowdfunding, där man erbjuder en förmån i utbyte mot möjligheten till förköp av den färdiga produkten. Andelsbaserad crowdfunding ger investerarna aktier eller andelar i företaget.

Risken finns att du förlorar ditt investerade kapital. Hittar du en idé som du tycker låter intressant och rolig så kan detta vara ett bra sätt att använda dina pengar för att stötta och investera i en affärsidé som du tror på. Men risken du tar är att det projekt som du satsat på inte slutförs – och då kan du förlora kapitalet som du investerat.

ANNONS
ANNONS

Shoka Åhrman, Börshajens sparekonom, är utbildad nationalekonom med inriktning på finansiell ekonomi och beteendeekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och har arbetat med finansiell rådgivning i femton år. Hon är aktuell med en ny bok inom privatekonomi som inom kort ges ut av Natur & Kultur.