Har du funderat på vad Sveriges Riksbank gör? Kanske har du tänkt att den fungerar som vilken bank som helst där du går in för att få hjälp och rådgivning? Det stämmer inte, utan istället ligger fokus på en rad andra åtaganden. Börshajen ger dig en kort förklaring över vad Riksbanken gör och varför den är avgörande för Sveriges ekonomi.

ANNONS

Vad gör Riksbanken?

Riksbanken grundades 1668 och istället för att fungera som vilken bank som helst så är Riksbanken en myndighet som lyder under riksdagen. Så vad är det då Riksbanken gör om de inte hjälper kunder? Först och främst så har de hand om Sveriges guld- och valutareserv, men det är inte huvuduppgiften. Den kan man istället dela upp i två kategorier, penningpolitik och finansiell stabilitet.

Penningpolitik

Riksbankens åtagande gällande penningpolitik innebär att de ska se till så att pengar behåller sitt värde. Det vill säga att Sverige behåller en låg och stabil inflationstakt. För att förhindra en ökning av inflationen så kan Riksbanken gå in och höja räntan för att minska inflationstakten.

Riksbanken har som mål att inflationen ska stiga med två procent per år, det innebär att en matkasse som kostade 100 kronor 2017,  ska kosta 102 kronor år 2018.

Finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet innebär att betalningar inom den svenska ekonomin sker både säkert och effektivt. Detta behövs för att samhällsekonomin ska fungera väl och kunna växa på ett stabilt sätt.

Guld- och valutareserv

Riksbanken har även som uppgift att tillhandahålla Sveriges guld- och valutareserv. Sveriges valutareserv består till största del av värdepapper i amerikanska dollar och euro vilket kan användas för att förse det finansiella systemet med likviditet vid exempelvis en kris.

Guld
Riksbanken har hand om bland annat Sveriges guldreserv.

Vad gör Riksbanken om en bank hamnar i en finansiell kris?

I en situation där en bank hamnar i en finansiell kris kan Riksbanken gå in och hjälpa banken med pengar. Men för att detta ska ske måste situationen vara extrem. Det innebär att krisen ska vara på den nivån att den kan komma och drabba medborgarna negativt.

Vem bestämmer över Riksbanken?

Riksbanken styrs av en direktion som väljs ut på följande sätt: Riksdagen väljer ledamöter till Riksbanksfullmäktige, de i sin tur väljer sedan ut ledamöter till Riksbankens direktion. Riksbankens direktion styr sedan Riksbanken helt utan inblandning av Riksdagen och regering.

ANNONS
ANNONS

Var ligger Riksbankens fokus?

Om vi återgår till början, det vill säga att Riksbanken inte fokuserar på att hjälpa individuella kunder, och sedan ser tillbaka till vad Riksbanken egentligen gör så förstår vi att de fungerar ungefär som en bank åt bankerna. Det vill säga Riksbanken håller koll på transaktioner som sker mellan de stora bankerna, men de har även koll på hur finansmarknaden ser ut samt den finansiella infrastrukturen.

Riksbanken är alltså av högsta vikt för att vårt finansiella system ska fungera i Sverige.

Glöm inte att lyssna på Börshajens podcast där flera intressanta gäster både förklarar och konkretiserar sådant som du alltid undrat över. Här hittar du det första avsnittet med Johanna Kull.