Vid en långsiktig investering är det mycket man ska tänkta på. Börshajens gästskribent, Henrik Jönsson, förklarar hur du undviker de vanligaste misstagen och hur du tar dina investeringar till nästa nivå.

ANNONS

Börja investera

Kanske det absolut viktigaste när det kommer till investeringar är att man faktiskt börjar investera. För att illustrera vikten av att börja investera tidigt använder vi ett enkelt exempel.

India och Bertil är två investerare. India investerar varje år 10 000 kr i en global aktiefond. Efter tio år slutar India att sätta in pengar i sitt sparande samtidigt som Bertil börjar investera 10 000 kr i samma aktiefond. Bertil fortsätter att spara 10 000 kr varje år i totalt tjugo år framåt. Givet en genomsnittlig årsavkastning på 9%, vem av India och Bertil tror du har mest pengar på sitt investeringskonto när Bertil gjort sin sista insättning?

Trots att Bertil totalt investerat dubbelt så mycket som India har faktiskt India mer pengar på sitt konto. Sanningen är att hon har över 900 000 kr på sitt konto samtidigt som Bertil har runt 550 000 kr. D.v.s. genom att börja investera tidigt har India tjänat hela 350 000 mer än Bertil trots att India totalt investerat hälften så mycket pengar som Bertil.

Hypotetisk värdeutveckling för Indias och Bertils investering givet en årlig avkastning på 9%.

Sprid riskerna

Riskspridning eller diversifiering anses vara den enda gratislunchen inom investeringar. Det beror på att man aldrig kan garantera en vinst när det kommer till investeringar men genom att diversifiera sin investering kan man garantera en stabilare investering. En stabilare investering innebär mindre svängningar, mindre stora förluster och generellt att man får mer betalt för risken i sin investering.

Det finns många olika sätt att diversifiera sin investering. Om man enbart investerar i aktier bör man investera i flera olika aktier i olika geografiska regioner och både i utvecklade och tillväxtmarknader. Att enbart investera i svenska aktier via en Sverigefond ger inte tillräcklig riskspridning. För att uppnå hög riskspridning krävs att man investerar i en global portfölj av flera olika tillgångsslag.

ANNONS
ANNONS

För att illustrera vikten av riskspridning konstruerar vi fyra olika portföljer:

Portfölj 1 innehåller 100% aktier
Portfölj 2 innehåller 70%/30% aktier/räntor
Portfölj 3 innehåller 60%/30%/10% aktier/räntor/råvaror
Portfölj 4 innehåller 60%/30%/5%/5% aktier/räntor/råvaror/alternativa

Samtliga fyra portföljer har haft en historisk genomsnittlig avkastning på ca 7% över en tidsperiod på tjugo år. Däremot, som grafen nedan visar har portfölj 4 gett dubbelt så bra betalt för risken (mätt med avkastning/risk) och haft hälften så stor största förlust jämfört med portföljen som enbart innehåller aktier.

 

Historisk årlig avkastning/risk och största förluster av fyra olika portföljer. Baserad på dagliga data mellan 1 januari 1999 – 1 jan 2019. Aktier = globalt aktieindex, räntor = globalt obligationsindex, råvaror = blandade råvaror, alternativa = blandade alternativa investeringar. Datakälla: BetterWealth

Låt dina pengar jobba

Ett av det vanligaste misstagen när man börjar investera är att man har för mycket pengar på sitt sparkonto som annars kunde vara investerade. På samma sätt som fondavgifter har en direkt inverkan på den förväntade avkastningen innebär pengar på sparkontot att man går miste av förväntad avkastning. Därför är det viktigt att man investerar och låter sina pengar jobba. Generellt är det optimalt att investera i en långsiktig portfölj med hög risk och en kortsiktig portfölj med låg risk. D.v.s. man delar sina besparingar mellan två olika investeringar med olika nivåer av risk. En sådan placering innebär att man har goda chanser att erhålla hög avkastning med sin långsiktiga investering. Men samtidigt kan man förlita sig på att en eventuell börsnedgång kommer ha en relativt liten påverkan på värdet i lågriskportföljen. Lågriskportföljen fungerar som en buffert.

Misstaget många gör är att de har en alldeles för stor andel av sina totala besparingar på ett sparkonto. För att illustrera vikten av att låta sina pengar jobba använder vi ett exempel.

India har besparingar till ett värde av totalt 100 000 kr. Hon investerar 50 000 kr i en global aktiefond medan hon sätter in resterande 50 000 på ett sparkonto. Bertil har också besparingar till ett värde av totalt 100 000 kr. Bertil investerar i två olika portföljer. Han investerar 80 000 kr i en portfölj med hög risk – 70%/30% aktier/räntor och resterande 20 000 kr investerar han i en portfölj med låg risk – 30%/70% aktier/räntor. Grafen nedan visar det totala historiska värdet av Indias och Bertils placeringar över de senaste 20 åren. Som grafen visar är värdet av Bertil placering nästan dubbelt så stor i slutet av perioden. Mer intressant är att fastän Bertil har investerat 100% av sina besparingar är där aldrig en period när värdet av hans placeringar understiger det totala värdet av Indias placeringar. Sanningen är att risken (mätt med volatilitet) i Bertils placering är densamma som i Indias placering fastän India har hälften av sina besparingar på ett riskfritt sparkonto under hela tidsförloppet. Hur kommer det sig? Riskspridning!

Historisk värdeutveckling för Indias och Bertils placeringar. Baserad på dagliga data mellan 26 april 1999 – 25 april 2019. Aktier = globalt aktieindex, räntor = globalt obligationsindex, riskfritt sparkonto har en antagen årlig avkastning på 0%. Datakälla: BetterWealth

Jag vill investera som ett proffs men behöver hjälp, vad gör jag?

Det är enkelt att börja investera men det är svårare att veta hur man sprider riskerna mellan olika tillgångar eller hur man säkerställer att man tagit rätt nivå av risk i sina olika investeringar. Lyckligtvis finns det idag flera olika digitala förvaltningstjänster som kan hjälpa dig. Exempelvis BetterWealth.se, en svensk robotrådgivare, erbjuder gratis investeringsförslag på hur man kan dela sina besparingar mellan olika portföljer med olika nivåer av risk. Betterment.com, en amerikansk digital investeringsrådgivare, erbjuder gratis förslag på hur man kan sprida riskerna mellan olika tillgångar givet en risknivå. Lycka till!

Henrik Jönsson har tidigare skrivit om när nästa börskrasch kommer. Är du intressera av att veta hur man kan tolka förändringar på marknaden hittar du den artikeln här!