Den här veckan får du som är nybörjare tips på hur du kan komma igång med ditt fondsparande av fondförvaltaren Catrin Jansson. Fonder är en vanlig sparform, men det krävs kunskap för att kunna ta rätt investeringsbeslut.

ANNONS

Vad är en fond?

Vi börjar grundläggande, vad är egentligen en fond? Enkelt förklarat skulle man kunna beskriva en fond som en samling med värdepapper som man äger tillsammans med övriga som sparar i fonden. Genom din investering blir du delägare och har därmed en fondandel. Fondandelens storlek beror på hur stor summa du investerar. Man kan dela in fonder i två olika huvudkategorier:

1. Aktivt förvaltade fonder
Dessa fonder har en eller flera förvaltare som aktivt arbetar med dess förvaltning. Utifrån analyser och investeringsstrategier beslutar de kring fondens innehav och investeringar. Målet är att generera en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Fonder som är aktivt förvaltade har därför ofta högre förvaltningsavgift än indexfonder.

2. Passivt förvaltade fonder (indexfonder)
Indexfonder investerar i aktier som ingår i ett visst index. Till exempel finns indexfonder som följer OMXS30 (Stockholmsbörsens 30 största bolag). Fondens innehav ska då speglas och viktas efter det specifika indexets utveckling. Dessa fonder är inte aktivt förvaltade och har därmed ofta lägre förvaltningsavgift.

På marknaden finns också flera typer av fonder. Dessa investerar i olika värdepapper och har därmed olika inriktning och risknivå. Här nedan presenteras kortfattat de olika fonderna:

  • Aktiefonder – Dessa fonder placerar i aktier. Inom kategorin finns många valmöjligheter och du kan investera i specifika branscher, länder och regioner. Aktiefonder har generellt högre risk än bland- och räntefonder och kan vara ett alternativ om du ska spara under en längre tid.
  • Räntefonder – Dessa investerar i olika räntebärande värdepapper, så som obligationer och stadsskuldväxlar. Det finns både långa och korta räntefonder (innebär att löptiden är olika). Fonderna har generellt lägre risk än aktiefonder, men också lägre avkastning.
  • Blandfonder – Dessa placerar både i aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen och inriktningen mellan aktier och ränteinnehav varierar mellan olika förvaltares fonder. Generellt ger en blandfond lägre avkastning än en aktiefond, men högre än en räntefond.
  • Fond-i-fond – Dessa placerar i andra fonder istället för enskilda värdepapper. Genom att välja en fond-i-fond får man spridning över många olika fonder. Nackdelen är att avgifterna ofta blir högre eftersom man betalar förvaltningsavgift både för fond-i-fonden och de underliggande fonderna.
  • Hedgefonder – Dessa fonders mål är att generera positiv avkastning, oavsett hur börsen går. De kallas ibland för specialfonder eftersom de inte är lika bundna till specifika innehav eller strategier. Bland hedgefonderna finns många olika inriktningar och risknivåer. Dessa fonder kan vara ett bra komplement i en fondportfölj

Att välja fond
Vilken fond ska man då välja? För att hitta rätt fond för just dig måste du först fundera igenom din risknivå och placeringshorisont. Precis som med aktier är det bra att sprida sitt kapital i olika fonder med olika inriktningar. Hos bankerna, fondföretagen och nätmäklarna finns mycket bra information om olika fonder. När du sedan bestämt dig för en eller flera fonder görs inköpet av fondandelar enklast via din nätmäklare eller bank. Du kan göra ett engångsköp av en fond eller starta ett regelbundet månadssparande, där ett bestämt belopp dras från ditt konto varje månad.

Avgifter och skatter
Det är också viktigt att känna till att avgifter och skatter tillkommer vid fondhandel. Avgifterna varierar mellan olika fondtyper och bolag. De flesta fonderna har en förvaltningsavgift (den brukar anges i procent per år) men det kan även tillkomma köp- och säljavgifter. Den skatt man sedan betalar på vinsten beror på vilken typ av konto du har fonderna i (mer information om de olika kontotyperna finns hos din bank/nätmäklare).

Läs på, jämför och fundera!
En vanlig fundering brukar vara om man ska investera i fonder eller aktier. Det finns inget givet svar på det. Fundera på vad som passar just dig bäst. Aktier ger en större frihet för egna placeringar och chans till högre avkastning, men har också högre risk. Det kräver också aktivt arbete. Fonder är en bra sparform om du vill ha ett diversifierat sparande som sprider risken i olika värdepapper. Nackdelarna är att du inte helt kan påverka vilka värdepapper som fonden investerar i. Precis som vid andra investeringar är det viktigt att läsa på inför ditt fondsparande. Jämför de olika fonderna och deras inriktning, avgifter, betyg m.m. Fördelen med fonder är att det finns många varianter, och därmed troligtvis någon som passar just dig!

Catrin Jansson är fondförvaltare på Enter Fonder. Här delar hon med sig av sina bästa tips till dig som är nybörjare inom fondsparande.

ANNONS
ANNONS

Hur ska man tänka kring investeringar i olika fonder?
– Det finns ett överväldigande stort utbud av fonder. Det gör att det kan kännas svårt att navigera och veta vad man ska titta efter. Jag är en förespråkare för aktiv förvaltning. Mitt råd brukar vara att kontrollera att fonden faktiskt utövar aktiv förvaltning som den säger. Nyligen har det nämligen förekommit flera fall där fonder tar betalt för aktiv förvaltning men ändå ligger väldigt nära index
(indexkramare). Ett grundtips är att undersöka hur många innehav fonden har. En aktivt förvaltad fond ska vara koncentrerad, med få innehav, medan fonder som ligger nära index ofta har väldigt många innehav. Om de största innehaven i fonden också är de största bolagen i dess index, kommer avkastningen sannolikt också spegla index.

Det finns ju många olika fondtyper med olika inriktningar och risknivåer. Hur väljer man som nybörjare fonder?
– Man bör fundera på vad man är ute efter för exponering. Vill man till exempel ha tillväxt (associerat med mer risk men högre avkastning över tid) eller vill man ha stabilare bolag? Vill man exponera sig mot tillväxtmarknader, USA, Sverige eller någon annan specifik region? Historisk sett har det varit klokt att investera i den svenska börsen. Den har levererat väldigt god avkastning jämfört med resten av världen. Inom Sverige har småbolag genererat den högsta avkastningen.

Har du något mer bra råd till de som nu vill börja spara i fonder?
– Ja, slutligen är ett råd att månadsspara och att investera långsiktigt. Det är nämligen svårt att tajma börsen. Om du köper både under uppgång och nedgång sprider du risken. Lycka till med ditt fondsparande, hälsar Catrin!