Hur kommer du som nybörjare igång med ditt fondsparande?
Fonder är en vanlig sparform, men det krävs kunskap för att kunna ta rätt investeringsbeslut.

 

ANNONS
Text: Eric Olaison

 

Vi börjar grundläggande, vad är egentligen en fond? Enkelt förklarat skulle man kunna beskriva en fond som en samling med värdepapper som man äger tillsammans med övriga som sparar i fonden.
Genom din investering blir du delägare och har därmed en fondandel. Fondandelens storlek beror på hur stor summa du investerar. Man kan dela in fonder i två olika huvudkategorier:

 

1. Aktivt förvaltade fonder

Dessa fonder har en eller flera förvaltare som aktivt arbetar med dess förvaltning. Utifrån analyser och investeringsstrategier beslutar de kring fondens innehav och investeringar. Målet är att generera en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Fonder som är aktivt förvaltade har därför ofta högre förvaltningsavgift än indexfonder.

 

2. Passivt förvaltade fonder (indexfonder)

Indexfonder investerar i aktier som ingår i ett visst index. Till exempel finns indexfonder som följer OMXS30 (Stockholmsbörsens 30 största bolag). Fondens innehav ska då speglas och viktas efter det specifika indexets utveckling. Dessa fonder är inte aktivt förvaltade och har därmed ofta lägre förvaltningsavgift.
På marknaden finns också flera typer av fonder. Dessa investerar i olika värdepapper och har därmed olika inriktning och risknivå. Här nedan presenteras kortfattat de olika fonderna:

 

Aktiefonder

Dessa fonder placerar i aktier. Inom kategorin finns många valmöjligheter och du kan investera i specifika branscher, länder och regioner. Aktiefonder har generellt högre risk än bland- och räntefonder och kan vara ett alternativ om du ska spara under en längre tid.

 

ANNONS
ANNONS

• Räntefonder

Dessa investerar i olika räntebärande värdepapper, så som obligationer och stadsskuldväxlar. Det finns både långa och korta räntefonder (innebär att löptiden är olika). Fonderna har generellt lägre risk än aktiefonder, men också lägre avkastning.

 

• Blandfonder

Dessa placerar både i aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen och inriktningen mellan aktier och ränteinnehav varierar mellan olika förvaltares fonder. Generellt ger en blandfond lägre avkastning än en aktiefond, men högre än en räntefond.

 

• Fond-i-fond

Dessa placerar i andra fonder istället för enskilda värdepapper. Genom att välja en
fond-i-fond får man spridning över många olika fonder. Nackdelen är att avgifterna ofta blir högre
eftersom man betalar förvaltningsavgift både för fond-i-fonden och de underliggande fonderna.

 

• Hedgefonder

Dessa fonders mål är att generera positiv avkastning, oavsett hur börsen går. De kallas ibland för specialfonder eftersom de inte är lika bundna till specifika innehav eller strategier. Bland hedgefonderna finns många olika inriktningar och risknivåer. Dessa fonder kan vara ett bra komplement i en fondportfölj.

 

Att välja fond

Vilken fond ska man då välja? För att hitta rätt fond för just dig måste du först fundera igenom din risknivå och placeringshorisont. Precis som med aktier är det bra att sprida sitt kapital i olika fonder med olika inriktningar. Hos bankerna, fondföretagen och nätmäklarna finns mycket bra information om olika fonder. När du sedan bestämt dig för en eller flera fonder görs inköpet av fondandelar enklast via din nätmäklare eller bank. Du kan göra ett engångsköp av en fond eller starta ett regelbundet månadssparande, där ett bestämt belopp dras från ditt konto varje månad.

 

Avgifter och skatter

Det är också viktigt att känna till att avgifter och skatter tillkommer vid fondhandel. Avgifterna varierar mellan olika fondtyper och bolag. De flesta fonderna har en förvaltningsavgift (den brukar anges i procent per år) men det kan även tillkomma köp- och säljavgifter. Den skatt man sedan betalar på vinsten beror på vilken typ av konto du har fonderna i (mer information om de olika kontotyperna finns hos din bank/nätmäklare).

 

Läs på, jämför och fundera!

En vanlig fundering brukar vara om man ska investera i fonder eller aktier. Det finns inget givet svar på det. Fundera på vad som passar just dig bäst. Aktier ger en större frihet för egna placeringar och chans till högre avkastning, men har också högre risk. Det kräver också aktivt arbete. Fonder är en bra sparform om du vill ha ett diversifierat sparande som sprider risken i olika värdepapper. Nackdelarna är att du inte helt kan påverka vilka värdepapper som fonden investerar i. Precis som vid andra investeringar är det viktigt att läsa på inför ditt fondsparande. Jämför de olika fonderna och deras inriktning, avgifter, betyg och så vidare. Fördelen med fonder är att det finns många varianter, och därmed troligtvis någon som passar just dig!

 

Redan när Eric Olaison, en av Sveriges absolut främsta investerare, var liten hade han siktet inställt högt – men att han skulle bli en av börsens tyngsta spelare och omsätta miljardbelopp från hemmet i Trosa hade han inte kunnat drömma om. Eric skriver en exklusiv artikelserie för Börshajens medlemmar där han delar med sig av matnyttig kunskap och lärdomar.