Idag fokuserar Börsskolan på optioner och detta är första delen i en serie av tre. Vi kommer att reda ut vad det är, hur de fungerar och hur man gör om man vill handla med optioner på börsen. 

ANNONS

Optioner – ett derivat
Optioner är ett så kallat derivat. Ordet derivat kommer från engelskans ”derive” och betyder ”härleda”. Ett derivats pris beror (kan härledas) av den underliggande tillgångens pris. Tillgången består ofta av aktier, men det kan även vara obligationer, index, valutor eller råvaror. Derivat är dessutom kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt eller tidsperiod i framtiden. Derivat ger dig som investerare möjlighet att förändra risknivån i din portfölj och anpassa den efter din marknadstro. I dagens artikel fokuserar jag på grundläggande optionskunskaper och i nästa artikel skriver jag mer om terminer.

Vad är en option?
En option är ett avtal där köparen har möjligheter till en potentiell framtida affär. Priset bestäms den dagen du köper/utfärdar optionen, men affären görs i framtiden. Optionen kan antingen utnyttjas under hela löptiden (amerikansk option) eller endast lösas in på optionens specifika slutdag (europeisk option). Den vanligaste underliggande tillgången för just optioner är aktier, men det kan även vara index, obligationer eller råvaror. Det finns både köpoptioner (calls) och säljoptioner (puts) vilket möjliggör fyra olika grundpositioner inom optionshandel. Dessa grundpositioner kommer ni få läsa mer om i del två av optionsskolan. 

Tips på vägen!
Handel med optioner är inget för nybörjaren, utan kräver mer kunskap och erfarenhet av värdepappershandel. Det kan dock vara ett alternativ för den lite mer erfarne investeraren som vill kunna påverka eller anpassa sitt innehav utefter marknadstro och risknivå. Det gäller dock att vara påläst och försiktig. Om du köper optioner kan du aldrig förlora mer än den erlagda premien, men riskerna är mycket stora vid utfärdande av optioner. Om marknaden inte går som du tänkt dig kan du förlora mycket pengar. Mitt tips är att läsa på ordentligt om hur optionerna fungerar och lära sig hur risk/rewarden ser ut för olika typer av optionskombinationer.

ANNONS
ANNONS

I en senare artikel kommer jag gräva lite djupare kring just optioner och hur olika faktorer påverkar dess pris. Optioner är ett fantastiskt verktyg att överföra risk mellan två parter, något vi alla är välbekanta med när det kommer till hemförsäkringar, bilförsäkringar med mera. De som utfärdar optioner kan likställas med försäkringsbolag och köparna av optioner är försäkringstagare. Den enda skillnaden är vad som försäkras, aktier eller bilar/hem. Med rätt strategier kan optioner vara ett bra komplement i portföljen som både kan minska risken och öka avkastningen.