I den första delen av optionsskolan gick Eric Olaison igenom vad en option egentligen är och i den andra delen går han igenom de fyra olika grundpositioner som finns inom optionshandel. Nedan kan ni lära er mer i fyra punkter!

ANNONS

1. Köpa köpoption (Long call)
En köpoption ger dig rättigheten (men inte skyldigheten) att i framtiden köpa en underliggande tillgång (till exempel en aktie) till ett förutbestämt lösenpris. När du köper en köpoption betalar du en ersättning (en premie) till utfärdaren, för denna valmöjlighet. Köpoptionen förfaller värdelös på slutdagen om stängningskursen är lägre än lösenpriset. Köpta köpoptioner kan användas om du tror på en kraftig prisuppgång för den underliggande tillgången eller om du vill försäkra dig om ett specifikt aktiepris i framtiden. En köpoption innebär också lägre kapitalinsats jämfört med ett faktiskt innehav under löptiden. Vinsten beror på hur högt aktiekursen står på slutdagen, din maximala förlust kan dock endast uppgå till premien.

2. Köpa säljoption (Long put)
En säljoption ger dig istället rättigheten (men inte skyldigheten) att i framtiden sälja en underliggande tillgång (till exempel en aktie) till ett förutbestämt lösenpris. När du köper en säljoption betalar du en ersättning (en premie) till utfärdaren. Säljoptionen förfaller på slutdagen om kursen är högre än lösenpriset. Säljoptioner kan användas för att skydda dina aktier om du tror på fallande kurser eftersom optionen stiger i värde när aktiepriset faller. Säljoptioner innebär också en lägre kapitalbindning och mindre risk jämfört med att blanka samma innehav. Vinsten kan bli stor, men den maximala förlusten kan endast uppgå till den erlagda premien.

3. Utfärda köpoption (Short call)
Utfärdaren av en köpoption tar på sig skyldigheten att i framtiden sälja en underliggande tillgång (till exempel en aktie) till ett förutbestämt pris, om köparen vill utnyttja sin rätt att köpa. För risken man tar för att uppfylla skyldigheten gentemot köparen erhålls en premie som betalning. Om en utfärdad option inte går till lösen behåller utfärdaren premien. Köpoptioner kan utfärdas om man tror på en stillastående eller svagt sjunkande marknad inom optionens löptid. Vinsten kan aldrig bli högre än den erhållna premien, men förlustrisken är i teorin obegränsad (om du inte har innehav i underliggande tillgång).

4. Utfärda säljoption (Short put)
Utfärdaren av en säljoption tar på sig skyldigheten att i framtiden köpa en underliggande tillgång (till exempel en aktie) till ett förutbestämt pris, om köparen vill utnyttja sin rätt att sälja. För risken man tar för att uppfylla skyldigheten gentemot köparen erhålls en premie som betalning. Säljoptioner kan utfärdas om man tror på en stillastående eller svagt uppåtgående marknad inom optionens löptid. Vinsten kan aldrig bli högre än den erhållna premien, men den maximala förlustrisken är lösenpriset reducerat med premien om en konkurs inträffar. 

ANNONS
ANNONS

Tips på vägen!
Handel med optioner är inget för nybörjaren, utan kräver mer kunskap och erfarenhet av värdepappershandel. Det kan dock vara ett alternativ för den lite mer erfarne investeraren som vill kunna påverka eller anpassa sitt innehav utefter marknadstro och risknivå. Det gäller dock att vara påläst och försiktig. Om du köper optioner kan du aldrig förlora mer än den erlagda premien, men riskerna är mycket stora vid utfärdande av optioner. Om marknaden inte går som du tänkt dig kan du förlora mycket pengar. Mitt tips är att läsa på ordentligt om hur optionerna fungerar och lära sig hur risk/rewarden ser ut för olika typer av optionskombinationer.