I en tidigare artikel i denna serie tog vi upp de stora skillnaderna i råd som konservativa investerare får när de söker råd hos robotrådgivare på den nordamerikanska och brittiska marknaden för robotrådgivning. Marknaden för robotrådgivning är tämligen liten jämfört med andra marknader i världen och därför är det inte möjligt att göra någon vetenskaplig studie för att se om det finns några statistiskt bevisbara skillnader mellan vilka typer av råd samma investerare får om hen går till flera olika robotrådgivare. Däremot går det givetvis att jämföra råd mellan olika svenska robotrådgivare.

ANNONS

Text: Joel Mankowitz och Jonas Skilje

Vi utgav oss för att vara en konservativ sparare som sparar inför sin pension om ungefär 30 år och av de sex robotrådgivare som vi kunde få råd av utan att registrera oss lyckades vi få väldigt olika portföljrekommendationer.

En konservativ investerare är som vi nämnt en person som är obekväm med risk och som inte har särskilt god kännedom om aktier och börs sedan tidigare. I vår lilla kartläggning av de största robotrådgivarna i Sverige fick samma konservativa investerare följande sex portföljer:

Bildtext: Portföljrekommendationer för en konservativ investerare i vårt experiment. Två av portföljerna hade en liten andel alternativa investeringar (som mest 5% av hela portföljen) som har uteslutits för jämförbarhetens skull. De alternativa investeringarna var uteslutande exponering mot råvaror.

Notera att vi inte tänker ge oss på att föreslå vilken av dessa portföljer som är den bästa för en konservativ investerare som sparar för sin pension. Men det kan vara intressant att titta på hur förvalsalternativet i premiepensionssystemet, AP7 Såfa, har för fördelning mellan aktier och räntepapper. AP7 Såfa beskriver sig själv såhär:

ANNONS
ANNONS

“AP7 Såfa är särskilt utformad för att passa sparare som inte har kapitalförvaltning som intresse eller som inte själva vill välja fonder. Portföljen är också konstruerad för att komplettera inkomstpensionen, i syfte att förbättra riskspridningen och den förväntade avkastningen.” (https://www.ap7.se/vart-utbud/ap7-safa/)

Med andra ord riktar den sig till konservativa investerare som vill spara till pensionen. Vare sig detta sker genom PPM eller privat pensionssparande så är ändamålet i bägge fallen att komplettera inkomstpensionen. Investerare mellan 0 – 55 år gamla får genom AP7 Såfa 100% exponering mot aktiefonden AP7 Aktiefond som i sin tur en hävstång som i normalfallet (juli 2018) ska ha 25% hävstång. Med andra ord är förvalsalternativet för en konservativ placerare 125% aktier i åldern 0–55 år. När man är 75 år fyllda är aktiefondsandelen som lägst, på 33% (alltså 41,25% aktier om vi tar hänsyn till hävstångseffekten).

Källa:https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/valj-och-byt-fonder/ap7-safa-och-statens-ovriga-sparalternativ-for-premiepensionen samt https://www.ap7.se/vart-utbud/ap7-safa/ .

De mest aktieexponerade portföljen hos robotrådgivarna låg på 67–68% aktier medan de mest ränteexponerade portföljerna låg på 10% aktier – alltså mindre än en tredjedel av AP7 Såfas aktieexponering vid 75 års ålder. En slutsats man kan dra om svenska robotrådgivare (liksom för amerikanska och brittiska i genomsnitt) är att de är mycket försiktiga jämfört med statens rekommendationer.

Hur våra pengar är fördelade mellan aktier och räntor har väldigt stora effekter på vårt sparande på lång sikt. Om du ska använda dig av en robotrådgivare för ditt långsiktiga sparande är detta därför värt att ta i beaktande.

Läs Del I

Läs Del II

Läs Del III

Läs Del IV

Läs Del V