Med ett nytt amorteringskrav hängandes som ett stort orosmoln över bostadsmarknaden har vi den senaste tiden kunnat se en inbromsning. Vi ser ett läge där säljarna är oroliga, köparna avvaktande och tidningsrubrikerna många.

 

ANNONS
Text: Shoka Åhrman

 

Generellt sett råder en stor oro på marknaden och det var många år sedan vi kunde se den här typen av prisfall på bostadsmarknaden. Senaste tidens mäklarstatistik visar att bostäder blivit allt mer svårsålda och mäklarna får sänka priserna på objekten.

 

Det är inte enkelt att ge en specifik förklaring till den snabba avkylningen som skett, utan det är ett flertal faktorer som påverkar nuläget. Räntorna är idag historiskt låga, vilket vanligtvis brukar ha en positiv effekt på bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden är en marknad som till stor del styrs av utbud och efterfrågan och det ökade utbudet av nyproducerade bostäder har ökat senaste åren, vilket är en bidragande del till en dämpad marknad. Även det nya amorteringskravet och dess effekter har en naturlig påverkan. Parallellt pågår en diskussion kring minskat ränteavdrag, vilket också skulle leda till ökade boendekostnader.

 

Dramatiska tidningsrubriker om bostadskris och spekulationsbubblor skapar en psykologisk effekt på marknaden där förväntningar, rädsla och ovisshet bidrar till en avvaktande inställning bland många på bostadsmarknaden. En sänkt prisnivå på den konstant uppåtgående prisutvecklingen på bostäder kanske inte är så konstigt. Vanligtvis påverkas marknaden av en dålig konjunktur, räntehöjningar eller ökad arbetslöshet och det är inte där vi befinner oss idag. Det finns alltid en risk när den här typen av oro skapas bland hushållen, vilken leder till en rädsla om att vi får mindre pengar kvar i plånboken. Den rädslan kan i sin tur kan leda till minskad konsumtion och påverka hela ekonomin negativt.

Tre tips på hur du klarar en skakig bostadsmarknad

Vi har de senaste åren vant oss vi en prisnivå på bostadsmarknaden där en konstant ökning och stora vinster vid försäljning har blivit en naturlig del av marknaden. I dagsläget talas det mycket om en bostadsbubbla och sanningen är att priserna på bostadsmarknaden alltid kan gå upp och ner, därför behöver vi ha en privatekonomi som inte är sårbar för marknadens konjunktursvängningar. Den tryggheten kan du själv skapa genom att:

 

1. Se till att ha ett buffertsparande för oförutsedda händelser som exempelvis räntehöjningar, ökat amorteringskrav eller slopat ränteavdrag.

 

2. Hur skulle din ekonomi påverkas om räntorna steg med exempelvis tre procent? Behöver du kanske binda räntan för att veta att du klarar av att bära din boendekostnad?

 

3. Se till att vara försäkrad för att skydda dig, din familj, er ekonomi och ert hem. Vad händer om någon av er råkar ut för en olycka eller blir sjuk? Har ni inkomstförsäkringar som skyddar er om ni skulle bli arbetslösa? Livförsäkringar? Sjuk- och skadeförsäkringar?

 

ANNONS
ANNONS

 

Shoka, Börshajens sparekonom, är utbildad nationalekonom med inriktning på finansiell ekonomi och beteendeekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och har arbetat med finansiell rådgivning i femton år. Hon är aktuell med en ny bok inom privatekonomi som inom kort ges ut av Natur & Kultur. Shoka kommer att skriva utbildande artiklar för Börshajen och även hålla medlemsutbildningar och föreläsningar.