Om du inte har hört talats om ränta-på-ränta effekten så är det en god idé för dig att läsa vidare nu, för ränta-på-ränta-effekten är det som Albert Einstein kallade för världens åttonde underverk.  

ANNONS

Einstein ska också ha sagt att ”den starkaste kraften i universum är ränta-på-ränta effekten”. Genom att använda den här kraften så kan vem som helst tjäna ihop sin första miljon nästan oavsett startsumma, men beroende på hur stora summor du placerar kan det kan ta olika lång tid.

Så här fungerar det

Låt oss därför titta närmare vad ränta på ränta är för något och varför du inte vill gå miste om den. Föreställ dig att du börjar sätta undan en summa pengar varje månad. Varje år får du avkastning på de pengar du sparar i fonder och aktier eller konto. Det som händer är att du efter första året inte bara får ränta på den insatta summan, utan även på avkastningen du fått första året. Vad händer då när dina sparade kronor staplas på varandra och räntan som du fått återinvesteras…? Jo, då uppstår något som vi vill kalla för superkraft.

Låt oss illustrera ränta på ränta i ett exempel:

Om du sparar 10 000 kr i fonder eller aktier med en avkastning på 10 procent så växer din summa efter första året till 11 000 kr, varav 1 000 kr är avkastningen. Det som händer år två är intressant, för det är nu som superkraften träder i kraft och börjar verka. År två får du nämligen inte bara 1000 kr på de där 10 000 kronorna utan du får också 100 kr på dina 1 000 kronor som du tjänat ihop i avkastning första året. Ju längre tid du sparar, desto större blir effekten på den placerade summan, som med tiden växer av sig själv. Dina 10 000 kr med en snittavkastning på 10% har då på ett antal år vuxit enligt nedan:

Antal år          Summa 

5                      16 100

10                    25 900

ANNONS
ANNONS

15                    41 800

25                    108 300

30                    174 500

 

Låt pengarna arbeta för dig!

Ett bra sätt att komma igång med sparandet kan vara att direkt efter löning eller studiestöd sätta undan en fast summa varje månad. Se till att du har en automatisk överföring in till ditt sparande så att summan dras innan du hinner spendera den på annat. Därefter låter du dina pengar jobba för dig!

Under utdelningssäsong delar börsbolagen ut vinster till sina aktieägare. Om du redan kommit igång med sparandet och sparar i enskilda aktier har du kanske fått utdelning redan. Glöm inte att du kan dra fördel av ränta-på-ränta-effekten även genom att återinvestera dessa utdelningar.

Så se till att dra nytta av detta underverk och början använda superkraften NU!

3 snabba om ränta-på-ränta-effekten

• Du får ränta på din avkastning

• Ju högre ränta – desto snabbare växer dina besparingar

• Snöbollseffekten, ju längre tid snöbollen rullar – desto mer snö (avkastning) samlar den

Börshajen har tidigare skrivit om de vanligaste informationskällorna för att hitta information om aktiebolag. Artikeln hittar du här!

Oavsett vilken aktiebörs du väljer att köpa aktier från är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.