Snart kan det vara slut på att ta ut pengar i bankomaten. Riksbanken undersöker nämligen möjligheten att införa en e-krona. Men vad är e-krona egentligen och kommer det verkligen innebära slutet för kontanterna? Börshajen ger dig svaret.

ANNONS

För nästan ett och ett halvt år sedan förbjöds de gamla mynten, tillsammans med 100- och 500-lapparna, vilket innebar slutet på en 30-årig era. Men även om mynten och sedlarna hade börjat komma till åren, så var det många som ifrågasatte valet att byta ut något som används i allt mindre grad.

Men Riksbanken slog snabbt tillbaka mot kritiken med formuleringen, kontanter kommer att finnas kvar under lång tid framöver. Riksbanken verkar dock fortsatt medvetna om att betalningar med kontanter minskar samtidigt som användning av kort och elektroniska betalningar ökar kraftigt. Inte minst märks detta genom att man nu undersöker möjligheten att införa en e-krona.

Det här är e-kronan

Den eventuellt framtida e-kronan är tänkt att fungera som den vanliga svenska kronan, det vill säga för att betala med. Den största skillnaden mellan e-krona och kontanter är att e-kronan skulle vara elektronisk istället för fysisk. Detta ställer framför allt andra krav på distribution, här är tanken att man ska distribuera e-kronan antingen genom att de hålls på ett konto hos Riksbanken alternativt att det lagras lokalt på ett kort eller i en app.

Viktigt att notera är att alla dessa transaktioner skulle vara spårbara. Detta för att behålla säkerheten samt för att säkerställa vem som är den rättmätige ägaren till e-kronorna. Detta görs genom ett bakomliggande register som bokför alla transaktioner.

Skillnaden mellan e-kronan och kryptovaluta

Den avgöranden skillnaden mellan e-kronan och andra kryptovalutor är att e-kronan skulle vara utfärdad av en centralbank. Det betyder att centralbanken, i detta fallet Riksbanken, även har det övergripanden ansvaret för valutan. Ett ansvar som är mer diffust bland kryptovalutor som exempelvis Bitcoin som inte distribueras av en enda källa.

En centralbank är även företrädare för en stat därför skulle en e-krona även betraktas som statligt utgiven. Centralbanker har även det övergripande ansvar för att penning- och betalsystemet fungerar i praktiken, detta för att de ska vara flexibla samt möta samhällsekonomins behov, vilket samtidigt skulle ställa höga krav på en eventuell framtida e-krona.

Ytterligare betalsätt stärker Sverige

E-kronan skulle inte bara vara ett bra komplement till kontanter det skulle även stärka Sverige vid en krissituation. Detta eftersom fler tillgängliga alternativt minskar sårbarheten.

ANNONS
ANNONS

Så betyder e-kronan att vi kommer sluta ta ut pengar via bankomaterna? Nej inte än på ett tag i alla fall, men om ett par år så kanske vi har ytterligare ett betalsätt i Sverige.

Beslutet om e-kronan ska införas eller ej kommer enligt prognos tas under 2019.

Börshajen har tidigare skrivit om att det inte finns någon bostadsbubbla. Vill du veta mer så hittar du den artikeln här.