Idag fokuserar Börsskolan på terminer. I två delar kommer daytradern Eric Olaison reda ut vad terminer är, hur de fungerar och hur man gör om man vill handla med terminer på börsen.

ANNONS

Text: Eric Olaison

Vad är en termin?
En termin är ett avtal mellan två parter om att köpa respektive sälja en underliggande tillgång på en bestämd dag i framtiden, till ett på förhand avtalat pris. Till skillnad från optioner innebär terminer en skyldighet för båda parterna att uppfylla sina åtaganden när löptiden är slut. På slutdagen verkställs affären genom leverans eller kontaktavräkning (nettning). I terminsaffären går båda parter in på samma villkor, därför utväxlas ingen premie. 

Terminens historia
Terminer har en lång historia och användes tidigt för att köpa/sälja olika typer av råvaror. Den första terminshandeln uppstod i Japan redan på 1700-talet. Råvaran man handlade med var ris. Under 1800-talet började engelsmännen handla med metaller på termin och i USA var handeln under samma period fokuserad mot lantbruksråvaror som majs, vete och sojabönor. Idag kan en mängd olika tillgångar handlas på termin på börsen eller OTC, bland annat aktier, index, valutor, räntepapper och givetvis råvaror. Numera kan man även handla kryptovalutor (som Bitcoin). 

Vad används terminer för?
Terminer används än idag av företag för att köpa/sälja råvaror och därmed på förhand säkra både pris och kvantitet. Som investerare kan terminer användas för att planera och prissäkra framtida affärer eller för att spekulera i både upp- eller nedgång i priset på den underliggande tillgång som terminskontraktet avser. Man kan alltså både köpa och sälja på termin. Jag tänkte reda ut det här med köp och sälj lite mer nedan.

Att köpa på termin
När du köper en termin blir du skyldig att köpa den underliggande tillgången på lösendagen till det pris du och säljaren har kommit överens om. Antag att du köper en majtermin i H&M. Det innebär att du förbinder dig att köpa 100 st H&M-aktier den tredje fredagen i maj, till det förutbestämda priset (oavsett vad kursen står i på slutdagen). Precis som med aktier och optioner behöver du inte behålla din termin till lösendagen, utan affären kan avslutas genom att man säljer sin position i marknaden. Du har då ”nettat” din terminsaffär. Om du annars väntar till lösendagen får du betala det bestämda priset i utbyte mot H&M-aktierna. En fördel med att köpa på termin är du försäkrar dig om priset samtidigt som mindre kapital binds jämfört med en investering i motsvarande underliggande tillgång. Dessutom betalar du ingen premie.

Att sälja på termin
Det är givetvis också möjligt att sälja på termin. När du säljer en termin blir du skyldig att sälja den underliggande tillgången på lösendagen till det pris du och köparen kommit överens om. Vi tar ett till exempel med H&M-aktien. Antag att du istället säljer en majtermin i H&M. Det innebär då att du förbinder dig att sälja 100 st H&M-aktier den tredje fredagen i maj, till det förutbestämda priset (oavsett vad kursen står i på slutdagen). Önskar du frånträda dina förpliktelser innan lösendagen kan du köpa tillbaka terminen när du vill under löptiden, alternativt köpa de underliggande aktierna. Att sälja på termin, dvs att sälja en underliggande tillgång man inte har, kan likställas med blankning. Den här strategin kan användas om man vill skydda sitt innehav mot nedgång eller spekulera i en nedåtgående marknad.

ANNONS
ANNONS

Tips till dig som är intresserad av terminshandel!
Precis som med optioner och andra derivat är terminer inget för nybörjaren. Det kräver stor kunskap om marknaden och att man är väl införstådd med de risker som finns. Dock kan terminer vara ett användbart instrument för mer erfarna investerare som snabbt och enkelt vill kunna få en exponering gentemot ett lands aktieindex, istället för att behöva köpa samtliga aktier i indexet. Dessutom är spreaden betydligt lägre för indexterminer än för den underliggande aktiekorgen.

Att ta stora terminspositioner när man endast har lite kapital kan innebära mycket stora förluster. Men om man använder terminer på rätt sätt är det ett bra instrument med många möjligheter. Mitt tips till den som är intresserad av terminshandel är att börja smått i exempelvis OMX-terminen eftersom den är mest likvid och då ett index innebär en viss form av diversifiering i sig. Testa att handla ett kontrakt, lär dig hur det fungerar och håll koll på utvecklingen. Med rätt strategier är terminer ett bra komplement i portföljen både vad gäller avkastning och riskhantering.