I den första delen av ”Terminer – Så funkar det” förklarade Eric vad en termin är och vad de används för. I del två fortsätter vi att fördjupa oss i hur det funkar.

ANNONS

Text: Eric Olaison

Futures och forwards
Det finns två olika terminskontrakt, så kallade futures och forwards. Futures har daglig avräkning, vilket innebär att terminens värdeökning löpande krediteras till ditt konto nästföljande handelsdag. För forwards sker istället avräkning endast på slutdagen, vilket medför motpartsrisk. Aktieterminer finns som både futures och forwards medan indexterminer är futures med daglig avräkning. Det är också viktigt att känna till att futures är standardiserade, både vad gäller hur många aktier 1 kontrakt motsvarar samt även löptiden. Forwards handlas OTC och går därmed att skräddarsy mellan de två parterna.

Att handla med terminer
Om du vill handla med terminer behöver du en depå hos en bank eller nätmäklare. Det krävs också att man skriver under ett specifikt avtal gällande terminshandel och belåning. Det är också viktigt att känna till att ditt konto kommer att belastas med ett säkerhetskrav, detta eftersom terminsaffärer är bindande för både köpare och säljare (det gäller både vid köp och sälj). Terminskontraktens storlek varierar beroende på varuslag, men ett kontrakt innehåller vanligen 100 st underliggande tillgångar (exempelvis aktier). För de mest omsatta aktierna samt i OMX-index tillhandahåller Stockholmsbörsen handel i så kallade standardiserade terminer. Det innebär att alla villkor redan är bestämda (exempelvis antal, underliggande tillgång och leveransdatum). Slutdatumet för standardiserade kontrakt på Stockholmsbörsen är alltid tredje fredagen i månaden. Precis som med aktier och optioner behöver du inte behålla terminer till lösendagen, utan affären kan stängas när man önskar genom att köpa/sälja på börsen.

Terminernas pris och värde
Det är relativt enkelt att fastställa det teoretiska värdet (priset) på en termin. Terminspriset följer nämligen den underliggande tillgångens värde. Det teoretiska priset fastställs genom att multiplicera värdet på den underliggande tillgången (exempelvis en aktie eller ett index) med den riskfria räntan under terminens löptid och diskontera eventuella kassaflöden så som t.ex. utdelningar. Lite enkelt förklarat kan man säga att priset är tillgångens värde plus de kostnader som du sparar genom att inte betala förrän på slutdagen, minus de potentiella utdelningar som man går miste om.

Terminernas namn
Terminernas namn följer samma struktur som optioner. Skillnaden är dock att det endast finns en termin per månad. De första bokstäverna talar om vilken tillgång som är underliggande. Den efterföljande siffran talar om vilket år det är lösen. Efterföljande bokstav anger om det är en future (A-L) eller om det är en forward (M-X) och för vilken månad som lösen infaller på. Exempelvis: OMXS308E (Indexfuture med lösen i maj 2018) eller H&MB8Q (Aktieforward i H&M med lösen i maj 2018).

ANNONS
ANNONS

Tips till dig som är intresserad av terminshandel!
Precis som med optioner och andra derivat är terminer inget för nybörjaren. Det kräver stor kunskap om marknaden och att man är väl införstådd med de risker som finns. Dock kan terminer vara ett användbart instrument för mer erfarna investerare som snabbt och enkelt vill kunna få en exponering gentemot ett lands aktieindex, istället för att behöva köpa samtliga aktier i indexet. Dessutom är spreaden betydligt lägre för indexterminer än för den underliggande aktiekorgen.

Att ta stora terminspositioner när man endast har lite kapital kan innebära mycket stora förluster. Men om man använder terminer på rätt sätt är det ett bra instrument med många möjligheter. Mitt tips till den som är intresserad av terminshandel är att börja smått i exempelvis OMX-terminen eftersom den är mest likvid och då ett index innebär en viss form av diversifiering i sig. Testa att handla ett kontrakt, lär dig hur det fungerar och håll koll på utvecklingen. Med rätt strategier är terminer ett bra komplement i portföljen både vad gäller avkastning och riskhantering.