Börsens bolag påverkas i olika utsträckning av det ekonomiska konjunkturläget. Idag fokuserar Börsskolan på kontracykliska eller defensiva bolag, vars aktier kan stiga trots fallande börser. Lär dig mer om dem och maximera avkastningen i din portfölj!

ANNONS

Text: Eric Olaison

Cyklisk eller kontracyklisk

De börsnoterade bolagen och dess aktier påverkas i olika grad av konjunkturcykler och ekonomiska fluktuationer. Ett så kallat cykliskt bolag påverkas vanligen i stor utsträckning av den breda ekonomin och dess aktie följer ofta börsens upp- och nedgångar (hit hör bland annat gruvindustri, verkstad, stål, skog samt dyrare konsumentvaror). Sedan finns det även så kallade kontracykliska, icke-cykliska eller defensiva bolag vars aktier inte är lika korrelerade med det ekonomiska läget. De genererar ofta ett stabilt resultat, oavsett konjunkturcykel. Dessa ska vi kika mer på nu.

Kontracykliska branscher

Det kan låta komplext, men det blir kanske lite enklare att förstå med några branschexempel. Även i sämre ekonomiska tider måste vi ju nämligen konsumera vissa produkter och tjänster.

En typiskt kontracyklisk bransch är läkemedelsindustrin. Oavsett konjunkturläge blir vi sjuka, kanske behöver vi dessutom mer mediciner i sämre tider. Annat som vi alltid måste köpa är mat och andra dagligvaror, men däremot brukar konsumtionen gå mot billigare alternativ och lågpriskedjor. En annan bransch som man brukar räkna in är telekomoperatörer. Även i sämre tider använder vi ju telefon och internet. Bolag vars affärsidé bygger på olika vanor tenderar också att inte påverkas så mycket av ekonomiska cykler, exempelvis tobak, alkohol/bryggerier och gaming och betting. Även om försvar- och vapenindustrin är ansedd som en oetiskt bransch för många investerare, har den dock karaktären av en kontracyklisk bransch.

 

Kontracykliska bolag i portföljen

Olika branscher påverkas alltså olika av konjunkturcykler och marknadslägen. Genom att ta hänsyn till konjunkturen och växla mellan cykliska och kontracykliska bolag kan du skapa en diversifierad och balanserad portfölj som löpande ger avkastning. Kontracykliska bolag är bra att ha i portföljen och kan ses som en hedge när marknadsläget försämras. Dessa aktier har ju nämligen möjlighet att faktiskt stiga när den övriga börsen sjunker.

 

ANNONS
ANNONS

Defensiv strategi

Om man har en defensiv portföljstrategi eller tror på en börsnedgång kan investeringar i kontracykliska bolag vara ett alternativ. Ett bra första steg att ta kan vara att studera branschlistorna för ovan nämnda kontracykliska branscher. Där finns en rad stora och välkända bolag som kan leverera avkastning även i sämre tider. Men jag vill poängtera att bara för att ett bolag teoretiskt bör vara kontracykliskt, är det ingen garanti för att det kommer att leverera väl i en lågkonjunktur. För att hitta guldkornen krävs det att man gör sin hemläxa (som vanligt!) och läser på noga om bolaget och granskar de historiska resultaten och tillväxten under många år.

Du har väl inte missat Börshajen podcast som varje vecka intervjuar en rad intressanta gäster?