Ett bolag som går ut och vinstvarnar varnar sina ägare om att de förmodligen inte kommer att nå de mål som prognostiserat. Vi går igenom vad begreppet innebär för dig som aktieägare.

ANNONS

Fick du precis upp en notis om att bolaget som du äger vinstvarnar? Trots att ordet kan låta som något positivt vill du som aktieägare helst slippa det. Ett bolag som går ut och vinstvarning meddelar nämligen att bolaget inte kommer att nå upp till de förväntade resultaten som de tidigare gått ut med.

Äger du däremot inte aktier i bolaget kan det vara läge att investera då kursen ofta backar efter ett sådant besked. Men tänk på att det är viktigt att läsa på om bolaget innan du köper dig in i bolaget.

Varför går bolag ut med vinstvarningar?

Ett bolag måste vinstvarna enligt börsreglerna då de är skyldiga att omgående skicka ut kurspåverkande information till marknaden. Därför ska en vinstvarning offentliggöras när det står klart att resultatet kraftigt kommer att avvika från prognosen.

En vinstvarning redovisas och offentliggörs omkring 1-3 veckor innan den faktiska rapporten blir offentlig. Tidsramen sätts eftersom att det tidspannet räknas som en pålitlig indikator på hur det slutliga resultatet kommer att se ut. Det finns dock inga exakta bestämmelser för hur mycket resultatet måste avvika för att bolaget ska vinstvarna. Istället måste bolaget själva göra en bedömning om hur aktiekursen kan reagera när informationen blir offentlig.

Vad finns det för regler vid en vinstvarning?

Vinstvarning behöver inte innehålla några långa analyser utan endast en kort förklaring om den aktuella situationen. Här finns inte heller några satta regler för hur mycket information bolaget måste dela med sig av, det varierar det från fall till fall. Det brukar heta att reglerna är en tolkningsfråga som bolaget själva måste tillhandahålla.

ANNONS
ANNONS

Omvänd vinstvarning

Vinstvarning behöver dock inte alltid vara något negativt. En omvänd vinstvarning innebär att bolagets resultat förväntas bli bättre än prognos. Så om du läser att bolaget du äger gör en omvänd vinstvarning kan du skatta dig lycklig.

Oavsett vilken lista du väljer att köpa aktier från är aktiehandel förenat med risker och framtida avkastning är aldrig given. All information som tillhandahålls via Börshajens kanaler är avsedd endast som allmän information och utgör inte investeringsrådgivning, annan rådgivning, rekommendationer eller investeringsanalys. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av webbplatsen och Börshajens övriga plattformar och kanaler sker således helt på egen risk. Börshajen ansvarar inte i något fall för skada eller ekonomisk förlust, varken direkt eller indirekt, som uppkommer som en följd av informationen på webbplatsen, användandet av den eller bristande tillgång till webbplatsen från tid till annan.