Inflationen är det som påverkar sparare i aktier allra mest. Den har ökat i de flesta länder, men nu finns det tecken som tyder på att det kan vara på väg att svänga.

ANNONS

När räntorna stiger och det finns en oro för att man kan vara på väg in i en lågkonjunktur får det förstås effekter på börsen. Fler blir försiktiga med att investera, och ofta sjunker aktiekurserna.

Tecken på att toppen är nådd

Nu finns det tecken som tyder på att inflationen kan ha nått sin topp. Till exempel sjunker priset på begagnade bilar, som under de senaste åren legat på historiskt höga nivåer. Kostnaden för att frakta produkter sjunker också. Det viktigaste av allt kan dock vara siffrorna som visar att Kinas importsiffror inte går uppåt längre.

Den senaste månaden har siffran för Kinas import inte stigit alls. Om man ser tillbaka är det så att utvecklingen av Kinas import har stämt väldigt bra överens med priset på råvaror, och priset på råvaror styr förstås priset på varor i butik. Det påverkar inflationen, i en positiv riktning. Priset på råvaror har ju varit det som drivit upp inflationen världen över, enligt Dagens PS.

Inflationen ger mindre i plånboken

Kina är det land i världen som står för mycket av produktionen, och när landets import inte ökar minska också trycket på inflationen. En följd av det är att tillväxten minskar, men som läget är i dag är det värt en lägre tillväxt för att komma till rätta med inflationstakten, skriver Dagens PS.

I Sverige är Riksbankens mål att inflationen ska vara 2 procent mätt med konsumentprisindex med fast ränta. I mars var den enligt Statistiska centralbyrån (SCB), som mäter inflationen, 6,1 procent. Det innebär att om man får en löneförhöjning på 2 procent äts den upp av inflationen direkt. När inflationen är så hög som nu får man mindre i plånboken eftersom allting blir dyrare.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa mer om hur inflationen påverkar dig? Det kan du göra här.