Andelen svenskar som sparar i fonder och intresset för sparande överlag har aldrig varit större. Även många av de som inte tror att de sparar i fonder har delar av sin premiepension och sin tjänstepension placerade i fonder.

ANNONS

En av de vanligaste frågor som jag får från vänner och bekanta och andra som placerar sina pengar i fonder är vilken förvaltningsform de ska välja. Svaret på den frågan är inte alltid så självklar och båda sätten att förvalta fyller en viss funktion och vilken typ av kapitalförvaltning som är bäst att välja beror på olika faktorer.

 

Valet mellan en billigare indexfond eller en aktivt förvaltad fond

Aktiv förvaltning är precis som det låter en fond där en eller flera förvaltare är aktiva och väljer aktier som de tror kommer att ge en god avkastning. Fördelarna med den här typen av kapitalförvaltning är att det finns en förvaltare som anpassar sin analys och justerar portföljen utifrån den information som finns på marknaden. Den aktiva förvaltningen kan ge det som kallas för ”överavkastning”, alltså avkasta bättre än jämförelseindex.

Nackdelen med den typen av förvaltning är att oftast är kostnaden högre jämfört med passivt förvaltade fonder med tanke på att det kräver tid och arbete att förvalta fonden.

Passiv fond är till exempel en indexfond eller robotförvaltning. Placeringen sker här via dataprogram och följer slaviskt sitt index, vilket är anledningen till den lägre förvaltningskostnaden. Vid en marknad i uppåttrend och vid placering på stora marknader kan en indexfond med en lägre avgift vara ett bra val. Ska man däremot placera pengar på mindre marknader kan man få bättre avkastning genom att placera i en aktivt förvaltad fond.

Det finns de experter som påstår att indexfonderna är det bästa alternativet för genomsnittsspararen. Båda förvaltningsformerna har sina för- och nackdelar och exakt vilken form av förvaltning man ska välja är beroende av flera olika faktorer.

I en nedåtgående konjunktur kan en aktivt förvaltad fond ha större utrymme att till exempel utesluta konjunkturkänsliga aktier. Vilket kan vara ett argument för varför den typen av förvaltning kan vara bättre medan en passivt förvaltad fond är bättre i en uppåtgående konjunktur där den följer index och du har lägre kostnader. 

ANNONS
ANNONS

Det är viktigt att inte enbart fokusera på förvaltningskostnaden när man väjer bland olika fonder och vilken typ av förvaltning du väljer ska basera sig på den tidsperioden och riskpreferens du har som sparare, och titta också på hur fonden har presterat tidigare jämfört med andra fonder.