Väljer du hållbara fonder för att påverka utvecklingen – eller för att få så hög avkastning som möjligt? Det visar sig att fler och fler väljer hållbart för att de tror att avkastningen blir högre.

ANNONS

Det är förstås så att det viktigaste för dem som väljer hållbara fonder fortfarande är att man vill påverka utvecklingen åt rätt håll, berättar Dagens PS. Det näst viktigaste för investerare i hållbara fonder är att man inte vill investera i oetiska företag.

Högre avkastning viktigare

På tredje plats hamnar tro på högre avkastning. År 2021 var det 14 procent av dem som tillfrågades i Kantar Sifos undersökning, som gjorts på uppdrag av Fondbolagens förening, som svarade att de tror att de ska få högre avkastning på investeringen, i år är siffran 17 procent.

Fler kvinnor väljer hållbara fonder

Det finns också en skillnad i könsfördelningen, det är fler kvinnor än män som väljer fonder med hållbar inriktning. 39 procent av kvinnorna svarade att de sparar i hållbara fonder, mot 31 procent av männen. Enligt undersökningen som citeras av Dagens PS svarar 31 procent av samtliga tillfrågade att det under de fem senaste åren blivit viktigare för dem, och också här är det fler kvinnor (38 procent)  än män (24 procent).

Hållbara fonder viktiga för många

Majoriteten, 57 procent, tycker att att det är viktigt att den fond de väljer att spara i är hållbar, och där är det 66 procent av kvinnorna som svarar att det är ganska viktigt eller mycket viktigt att det är en hållbar fond. Bland männen är siffran 47 procent.

Dagens PS skriver att 39 procent av de tillfrågade tycker att det är svårt att hitta information om vilka fonder som har en hållbar inriktning. 33 procent tycker att det är ganska lätt eller mycket lätt.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa mer om hur man får sina fonder att växa? Det kan du göra här.