Hur beskattas egentligen dina fonder? Spelar det någon roll vilken typ av konto dina fonder ligger på? Börshajen förklarar.

ANNONS

Sitter du som ett frågetecken med deklarationen på bordet eller är du kanske nervös inför dess antågande? Är det beskattningen på dina fonder som gör dig nervös? Oroa dig inte. Börshajen förklarar hur dina fonder beskattas.

Så beskattas dina fonder

Det första steget för att förstå hur mycket skatt du ska betala på dina fonder är att ta reda på vad för konto dina fonder ligger på. Det vill säga om innehavet ligger på ett ISK (investeringssparkonto), ett KF (kapitalförsäkring) eller en fonddepå.

ISK och KF

Både ISK och KF kännetecknas ofta som de depåer där du behöver skatta minst. Skatten som dras här tittar nämligen inte på vinsten utan ser istället till det totala innehavet. Enligt regler satta för 2019 ligger skatten här på 0,453 procent. Det betyder att du vid ett värde av 10 000 kronor på dina fonder skulle betala 45,3 kronor i skatt.

Fonddepå

Har du däremot en klassisk fonddepå beskattas du någorlunda annorlunda. Här är det istället vinsten som du skattar på vid en försäljning. Totalt handlar det om 30 procent av vinsten som går till skatt.

Efter regler satta sedan år 2012 ska du som har ett totalt sparande på över 50 000 kronor betala en schablonskatt på 0,12 procent av innehavet årligen. Schablonskatten räknas ut enligt följande = 30 procent  x 0,4 procent  = 0,12 procent. Värdet som skatten räknas på är det innehav som finns på kontot den första januari för det år du deklarerar för.

Exempel – fondinnehav på 100 000 kronor

100.000 x 0,004 = 400 (schablonintäkt)
400 x 0,3 = 120 (total skatt att betala)

Värt att notera är att de flesta banker gör de här uträkningarna åt dig och finns sedan tryckta på din deklaration.

ANNONS
ANNONS

Börshajen har tidigare skrivit om avdrag du kan göra på din deklaration. Blev du missnöjd över ditt skattebesked kanske någon av dessa avdragen kan ge extra klirr i kassan.

Källa: Nordea