Går det att ärva sin partners pension? Det gör det. Men det går inte automatiskt. Och det kan vara krångligt att få till. Här får du tips om hur du kan göra.

ANNONS

Det gäller att planera om det ska gå att känna sig trygg med att ens partner ska ha det tryggt ekonomiskt även om makan eller maken går bort. Det är nämligen inte så att man automatiskt ärver pensionen.

Dagens PS berättar om hur Maria Croft, pensionsekonom, tipsar om hur det är möjligt för den som är efterlevande att behålla samma levnadsstandard.

Prata om det svåra!

Det viktigaste är att planera, och att prata om hur det skulle bli du själv eller din partner skulle gå bort. Det skiljer sig också beroende på om man är gift eller sambo, eftersom sambolagen har andra regler.

Om man är gift måste man själv ta tag i de pensioner som är knutna till pensionssystemet. Inkomstpensionen, alltså den del av pensionen som betalas ut av staten, kan inte ärvas.

Däremot kan den del av pensionen som kallas för premiepension gå i arv. Det är den del som vi själva placerar i fonder. Tjänstepensionen, som är den del arbetsgivaren betalar till pensionsbolag kan också ärvas.

ANNONS
ANNONS

När det gäller premiepension går det att teckna efterlevandeskydd. Det måste man göra när man tar ut pension första gången – det går inte att göra i efterhand.

Tjänstepensionen, den del som betalas av företagen du jobbar för, kan du också teckna efterlevandeskydd för.

Efterlevandeskydd ger lägre pension

Du kan välja återbetalningsskydd, där de efterlevande får den summa som finns kvar av pensionen när personen avlider. Du kan också välja familjepension, där de efterlevande får en bestämd summa varje år, och där det inte spelar någon roll hur mycket som fanns kvar på pensionskontot.

Om du väljer att teckna efterlevandeskydd blir din pension lägre. Pengarna ska ju räcka till två personer.

Om du har valt att spara på investeringssparkonto (ISK) finns dina privata pensionspengar placerade i fonder. Om det inte finns särkullsbarn, alltså barn som ni inte har tillsammans, ärver din partner tillgångarna på investeringssparkontot.

Ska man tänka på de efterlevande är det bäst att börja med att ta ut den del av pensionen som inte kan ärvas, den statliga inkomstpensionen. Det allra viktigaste är att prata om det – och ta hjälp med att planera för om det värsta skulle hända.

Hur ska man få sin pension att räcka längre? Det kan du läsa om här!

 

ANNONS
ANNONS