Året har börjat lite skakigt och det politiska läget påverkar världens börser. Hur ska man då tänka i oroliga tider?

ANNONS

Det vanligaste rådet brukar vara att följa sin redan satta långsiktiga strategi och hålla sina känslor i schack, att inte agera för spontant eller dras med i flockbeteendet på börsen.

Grundprincipen för bra riskspridning i ett långsiktigt sparande är diversifiering, alltså att placera i olika marknader, branscher, tillgångsslag och värdepapper för att få en lägre risk i portföljen. Men det finns också ett syfte i att välja tillgångsslag som inte korrelerar med aktie- och obligationsmarknaden.

Vill du kunna hänga lugnt i hängmattan i sommar kan marknadsneutrala fonder vara ett bra komplement i din sparandeportfölj. En marknadsneutral fond (hedgefond) ska enkelt uttryckt ge en positiv avkastning oavsett hur marknaden rör sig. Därför kan det vara bra att välja den typen av fonder som ett komplement till sin portfölj för att minska risken och skapa en mer diversifierad portfölj men också få möjlighet till en högre avkastning. 

Hedgefonder
Hedge på engelska betyder gardera eller kringgärda vilket förklarar den strategi som ligger till grund för en hedgefond: att skapa positiv avkastning både vid uppgångar och nedgångar på marknaden. Till skillnad från till exempel en vanlig aktiefond som har som mål att slå eller följa ett index så har en hedgefond ambitionen att vara det som kallas för absolut avkastande. Det innebär att alltid leverera en positiv avkastning oavsett hur börsen går.

Att välja en hedgefond i portföljen innebär inte att hedgefonden har låg risk. En hedgefond till skillnad från en aktiefond har lite mer fria placeringsregler och ger förvaltaren större utrymme till att ta vara på marknadsrörelser. En hedgefond får både använda sig av belåning och derivatinstrument men får också blanka värdepapper.

ANNONS
ANNONS

Hedgefonder har olika strategier och skillnaden på risknivå mellan dem är stora därför ska du läsa på om de olika fonderna innan du investerar.