Betalar du en rimlig avgift på dina fonder? Svårt att svara på, men snart är det olagligt för fondbolagen att ta orimligt mycket betalt.

ANNONS

Vad är egentligen en rimlig fondavgift? En fråga som kanske är svår att svara på, på stående fot. Men rimligtvis är det dyrare med fonder som är aktivt förvaltade, eftersom det då finns någon som sköter investeringarna. Men kan vi vara säkra på att alla fonder som säger sig vara aktivt förvaltade faktiskt är det?

Nya krav på fondförvaltare

Med tanke på att det som privatperson är svårt att ha insyn i hur fondbolagen arbetar så går det inte heller att svarar på om fonderna som du äger faktiskt är aktivt förvaltade eller inte. På grund av detta träder den första januari 2020 nya krav på fondförvaltare i kraft.

Kraven? Förvaltarna måste från och med nästa år redovisa hur aktiva tillgångar i en fond faktiskt förvaltas. Anledningen till de nya reglerna är för att man vill minska fonder som framställs som aktivt förvaltade, men som egentligen följer ett jämförelseindex.

Regeringen vill gynna Sveriges fondsparare

Det är regeringen som har lagt fram förslaget med orden att ingen längre ska behöva betala oskäliga fondavgifter för en aktivt förvaltning när de får en passiv förvaltning. Förslaget betyder att fondförvaltarna behöver lämna information om hur hög aktivitetsgraden i förvaltningen är i förhållande till ett relevant jämförelseindex.

Förvaltare till de fonder som har funnits i två år eller längre ska även visa aktivitetsgraden som ett mått för varje år under de föregående tio åren. Utöver detta behöver de även förklara den uppnådda aktivitetsgraden. Så vad händer med de fonder som har ett koncentrerat och specifikt innehav? Saknas relevant index att jämföra fonden med måste förvaltaren istället informera om detta. All information ska finnas tillgänglig på förvaltarens webbplats, i informationsbroschyrer samt i årsberättelsen. Återstår att se om fondavgifterna kommer minska eller inte.

Viktigt att notera: informationskravet ska gälla förvaltning av värdepappersfonder och specialfonder för förvaltare som är fondbolag. Men även förvaltare av alternativa investeringsfonder, utländska förvaltningsbolag med tillstånd av Finansinspektionen att förvalta en värdepappersfond samt Sjunde AP-fondens förvaltning av fonder inom premiepensionssystemet.

ANNONS
ANNONS

Börshajen podcast har tidigare pratat med fondförvaltaren, Mikael Tarnawski-Berlin, om vilka fonder alla nybörjare bör köpa. Läs mer här!

Källa: ETF Sverige