Pensionssparare ska akta sig för robotrådgivare. Det är Pensionsmyndigheten som varnar efter en undersökning gjord av Demoskop.

ANNONS

Ett långsiktigt sparande med pensionen i åtanke är bra för alla. Tar du hjälp av en robotrådgivare finns risken att sparandet inte ger avkastning på bästa sätt.

Idag använder mer än en halv miljon personer robotrådgivning, fondrobot, sparrobot, aktie- eller pensionsrobot. Enligt kartläggningen är det närmare 800 000 personer till som kan tänka sig att göra det.

Hjälpa till att begränsa valen

”Robotrådgivarna kan visserligen hjälpa sparare att begränsa sina val hur de ska placera sina pengar och sprida riskerna” säger Ann-Christin Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten enligt Dagens PS.

”Det kan vara till nytta när pensioneringen närmar sig då det är lämpligt att minska risken i sitt sparande, men i ett långsiktigt pensionssparande är det för de flesta både enklare och billigare att själv placera sina pengar”, fortsätter hon.

Ha koll på avgifterna!

Många har inte heller koll på vilka avgifter de betalar för robotrådgivningen. Tre av fyra vet inte alls vad de betalar för roboten. Två av tre vet inte vad förvaltningsavgiften ligger på.

”Avgifterna har en stor betydelse för hur sparandet utvecklas över tid, säger Pensionsmyndighetens pensionsexpert Monica Zettervall enligt Dagens PS.

”Det är därför viktigt att kontrollera vilka avgifter som tas ut när man låter robotrådgivaren ge placeringsförslag och förvalta sitt sparkapital”, säger Zettervall.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa om Börshajens skapares nya bok? Det kan du göra här!

ANNONS

”Det är jätteviktigt att säkerställa rätt risk samt att man har koll på avgifterna. Fundler är tydliga och transparanta med både avkastning och avgifter. Vårt uppdrag är att ge våra kunder goda förutsättningar att få fin utväxling på sitt kapital och vi är otroliga stolta över den avkastning vi kunnat leverera till våra kunder. Fundler har över fem års förvaltningshistorik och har levererat högst riskjusterad avkastning bland likvärdiga konkurrenter”, säger Fundlers rådgivningschef Jacob Liebermann och fortsätter:

”En annan fördel med en fondrobot likt Fundler är att den löpande bevakar kundernas portfölj och kommer med rekommendationer, exempelvis att ombalansera portföljen om så bedöms vara nödvändigt. För den som väljer Fundler får man portföljer som är noggrant ihopsatta och man får tillgång till expertis och precision som en vanlig sparare eller en traditionell indexfond har svårt att jämföra sig med. Tack vare digitaliseringen har fler möjlighet att få professionell hjälp, oavsett plånbokens storlek.”