ANNONS

– Fondskolan i samarbete med AMF Fonder –

Fondskolan – Del 2 av 4

Du har bestämt dig för att börja fondspara men inser väldigt snart att det finns en mängd olika fonder där ute.

Det kanske känns svårt till en början, men i den här delen av fondskolan går vi närmre in på skillnaderna mellan olika fonder.

Aktivt förvaltade fonder eller indexfonder

Att spara på olika börser världen över har historiskt sett varit ett bra sätt att få pengarna att växa. Oavsett hur mycket börsen svajar för tillfället så har det historiskt sett gått upp över tid. Tittar man på en 100-årig börskurva kan man se alla dom stora börskrascherna som små, små hack i den kurvan och över tid har börsen alltid återhämtat sig. Vill man ha en fond som följer börsens utveckling kan man köpa en indexfond. En indexfond är en passivt förvaltad fond med målet att följa index.

Vill man ha en fond som har som mål att överträffa sitt jämförelseindex kan man köpa en aktivt förvaltad fond, den har som mål att hitta aktier och andra värdepapper som genererar bättre avkastning än index. Aktivt förvaltade fonder har oftast högre förvaltningsavgift än en indexfond eftersom den aktiva förvaltningen kräver mer analys av de finansiella instrument som ska ingå i fonden.

Aktiefond

En aktiefond investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument. Aktiefonder har en högre risk i jämförelse med ränte- och blandfonder därför att fonden investerar större delen av förmögenheten i aktier.

Beroende på vilken inriktning aktiefonden har kan fondförvaltaren välja att placera kapitalet i Sverige och/eller i utlandet. I en aktivt förvaltad aktiefond väljer fondförvaltaren aktier åt dig, du behöver du alltså inte göra jobbet själv. Det ingår i den fondavgift som du betalar.

ANNONS
ANNONS
Blandfond

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande papper. En blandfond har en någorlunda lägre risknivå än en aktiefond. Beroende på hur innehavet i fonden ser ut, dvs beroende på hur fördelningen mellan aktier och övriga räntebärande papper ser ut, kan riskprofilen variera.

Är du intresserad av att se fördelningen i fonden kan du läsa fondens hel- eller halvårsberättelse på fondbolagets hemsida. Även blandfonder är oftast aktivt förvaltade fonder.

Räntefond

Räntefonder investerar i räntebärande papper, som tex stats- eller företagsobligationer. Det finns korta och långa räntefonder.

Korta räntefonder investerar i räntebärande värdepapper med en kortare löptid, medan långa räntefonder investerar i värdepapper med längre löptid. Att spara i en kort räntefond innebär ofta en lägre risk än att spara i en lång räntefond.

Låga fondavgifter

Oavsett vilken fond man än väljer är det viktigt att titta på vad fonden kostar. Fondens avgifter är väldigt viktig för den långsiktiga spararen som tex sparar till pensionen. Dyra fondavgifter kan ses som en omvänd variant på ränta-på-ränta-effekten där höga fondavgifter över tid kan sluka delar av ditt kapital.

Se alltid över fondens avgifter innan du köper en fond och kom ihåg att avkastningen på en fond alltid visas efter att alla avgifter är dragna. Försök att hitta ett fondbolag som passar ditt sparande. Genom att köpa fonder med låga avgifter betalar man mindre pengar till fondbolaget och får mer pengar över till sparande. 

Information om fonder

I fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser hittar du mer information om fonden.

Kom igång med ditt sparande redan idag!

Fakta om AMF Fonder

AMF Fonder har tretton fonder (alla med låga avgifter) som du kan välja för ditt vanliga fondsparande, för din premiepension (elva fonder) och för din tjänstepension. Här hittar du fonderna.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

 

– Fondskolan i samarbete med AMF Fonder –