I mitten av december samlade Frankrikes president Macron ledare från hela världen för att följa upp överenskommelserna i klimatavtalet som slöts i Paris 2015. Budskapet var tydligt: fler måste agera mer resolut på den information vi har.

ANNONS

Text: Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder

Trots att hållbart sparande i Europa har en tillväxt som är dubbelt så hög som branschgenomsnittet, är andelen fortfarande alldeles för låg. Allt fler studier visar att flertalet hållbara fonder inte bara presterar bättre, de har dessutom lägre avgifter. En kombination som borde locka fler.

Allt för många accepterar investeringar i verksamheter med höga utsläpp, korruptionsrisker och ohållbara arbetsförhållanden – vilket förvånar av såväl etiska som rent ekonomiska skäl, eftersom högre framtida krav, skatter och lägre avkastning sannolikt väntar dessa verksamheter. Framförallt när alternativen finns.

Det finns bra vägledning för den som vill spara hållbart, exempelvis Hållbarhetsprofilen som på ett enkelt sätt visar hur fonden investerar. Från årsskiftet kommer också lagkrav på hållbarhetsredovisning per fond.

ANNONS
ANNONS

Det finns två vägar att gå med sitt sparande: den hållbara vägen eller den ohållbara. Jag tycker att det är självklart vilken väg som bör väljas. Finansbranschen har i det arbetet en nyckelroll, men det har även du som sparare genom att göra ett medvetet och hållbart val. Det finns faktiskt bara en väg framåt och det är den hållbara. Och det måste gå fort!