När jag i min roll som sparekonom fick frågan att skriva inför internationella kvinnodagen så var min första tanke jämställdhet. Efter många år som yrkesverksam inom finansbranschen och efter mängder av möten med både män och kvinnor i mitt yrke och vardag har jag landat i en klar slutsats: jämställdhet är i allt större utsträckning sammankopplad till individens privatekonomi men också ekonomin i stort. Detta underbyggs också av de många rubriker i media samt statistik som tyder på kvinnors brist på ekonomisk självkänsla och brist på viktiga ledande positioner i stora bolag.

ANNONS

Hela vårt ekonomiska kretslopp styrs av just jämställdhet. Oavsett om det handlar om uppdelning av föräldraledighet, löneskillnader, pensionssparande eller det (alltför) låga antalet kvinnor i riskkapitalbolag, ledande positioner eller antal kvinnor i bolagsstyrelsen.  Ska vi ha ett jämställt samhälle behöver vi ett jämställt ägande i form av ett mer jämlikt placerande och investerande.

Ska vi kunna skapa jämställdhet behöver vi fokusera på alla dimensioner av ekonomin vilket kan börja med att få fler kvinnor att ta steget ut på aktiemarknaden. Antalet kvinnliga sparare som efterfrågar hållbara, etiska och jämställda fonder är fler idag och ökar också bland män och man kan i undersökningar se att frågor om hållbarhet och jämställdhet skapar ett stort engagemang hos kvinnor.

Mycket inom beteendeekonomisk forskning visar på stora skillnader mellan könen och vilka risker de tar vid ekonomiska beslut och placeringar. Dessa skillnader är bra och är till fördel i bolag där de ekonomiska besluten tas av en mer jämställd ledning. Man kan se att kvinnor är mindre riskbenägna och att män generellt är mer villiga att ta risker vid ekonomiskt beslutstagande. Man kan t ex se att detta leder till att både kvinnliga investerare och fondförvaltare därför väljer mer stabila bolag i sina aktieportföljer och har en mer långsiktig placeringsstrategi och därmed presterar bättre i sina portföljer.

Det finns många olika alternativ för en långsiktig investeringsstrategi och jämställdhet är en klok och lönsam strategi för både män och kvinnor.  Därför väljer jag att inte lyfta någon enskild kvinna en dag som denna utan jag väljer istället att ha ett samtal kring jämställdhet, företagande och placeringar med Sara Ellsäter som är marknadschef och förvaltare på värdepappersbolaget Jämställda Fonder.

ANNONS
ANNONS

Shoka Åhrman