– I samarbete med Trine –

 

ANNONS
Hur ska man som investerare egentligen tänka kring hållbarhet? Hur kan vi ta mer hänsyn till miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter och fortfarande göra bra investeringar? Är det ens möjligt att få båda delarna, att spara med bra avkastning och samtidigt låta pengarna jobba för en god sak? Svaret är ja, självklart går det. Och det är det enda rätta.

 

Text: Shoka Åhrman

Vi ser idag en positiv trend och ett enormt engagemang i hållbara investeringar, både när det gäller privatpersoner men också institutionella placerare. Allmänheten och den yngre generationen ställer helt nya krav på sina investeringar. Ny teknik och nya beteenden skyndar på en utveckling där finansmarknaden levererar investeringsalternativ som är med och ställer om mot ett hållbart samhälle och samtidigt engagerar investerare på individnivå. Investeringar och sparande lägger grunden för vårt framtida samhälle, därför behöver också investerare alltid gå i första ledet för att möjliggöra förändring.

Vinst & nytta. Ett företag vars resa jag har följt från start är företaget Trine, som har utvecklat en investeringsplattform för solenergi. Trine kombinerar nytta med affärsmässighet och utgår från en triple bottom line modell, vilket innebär att allt bolaget gör mäts efter vilken impact det har socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Profit and purpose helt enkelt! Och om grundprodukten eller tjänsten är att göra nytta, ja då går lönsamhet och hållbart företagande hand i hand.

Möjligheten att investera i förbättrad levnadsstandard för andra. Trine är i grunden ett göteborgsbolag som genom crowd funding förser solenergibolag på tillväxtmarknader med lån. På så sätt kan bolagen skala upp sin verksamhet och förse människor på landsbygden i exempelvis Afrika med elektricitet, samtidigt som du som privatpersoner och företag kan investera i dessa lån. Som investerare vet du att ditt sparande bidrar till hållbarhet och förbättrad levnadsstandard för andra, samtidigt som du har möjlighet till en del av avkastningen från lånen.

Genom att finansieringsbarriärer bryts skapas nya möjligheter. Idag saknar 1.1 miljard människor elektricitet. Genom den investeringsplattform som Trine tagit fram möjliggörs utbyggnaden av solenergi. Detta inte genom att själva börja tillverka, installera eller sälja solpaneler – utan genom att lösa den riktigt stora utmaningen som hittills försvårat och bromsat ned utvecklingen: Finansiering. Många av företagen i exempelvis Kenya och Tanzania har svårt att få lån hos bankerna, en orsak till detta är att räntekostnaden för att låna pengar ofta är väldigt hög. Trine erbjuder bolagen lån genom att ta in kapital från privatpersoner, vilket gör det möjligt för bolagen att fortsätta utbyggnaden av solenergi i dessa länder. Det Trine gör är att bryta de finansieringsbarriärer som finns och slussa kapital vidare dit där det gör mest nytta. Målsättningen är att alla människor ska ha tillgång till ren el, samtidigt som sparare erbjuds att på ett enkelt sätt investera mer hållbart och långsiktigt med möjlighet till och få avkastning på sin investering och sitt kapital.

 

Här kan du läsa mer om hur du genom Trine kan investera hållbart!

– I samarbete med Trine –

 

ANNONS
ANNONS

 

Shoka Åhrman, Börshajens sparekonom, är utbildad nationalekonom med inriktning på finansiell ekonomi och beteendeekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och har arbetat med finansiell rådgivning i femton år. Hon är aktuell med en ny bok inom privatekonomi som inom kort ges ut av Natur & Kultur.