Idag är det den internationella kvinnodagen och i samband med det har vi på Börshajen träffat marknadschefen och förvaltaren Sara Ellsäter från Jämställda Fonder.

ANNONS

Sara har en gedigen bakgrund i finansbranschen och har bland annat jobbat på Erik Penser Bank, Skandia och Robur. Hon har dessutom varit rådgivare på Swedbank och har flera år bakom sig som förvaltare på Case Kapitalförvaltning.

Varför är det viktigt med fördelningen av könen i ett bolags styrelse?
– Ur ett investeringsperspektiv kan man se att de bolag som har en jämställd styrelsegrupp utmärker sig på ett positivt sätt i sin bransch. De har högre rörelsemarginal, högre avkastning både på eget och investerat kapital samt löper mindre risk att gå i konkurs, berättar Sara.

Varför tror du att bolag med jämställda beslutsfattare har en chans till bättre tillväxt och avkastning?
– Internationell data bekräftar att bolag med både kvinnor och män i styrelsen och företagsledningen presterar bättre och är mer lönsamma än de med helt homogena styrelser, fortsätter Sara.

Pensionen är ett ämne som är ständigt närvarande men ännu mer just nu i samband med utskicket av det orange kuvertet och Sara tycker att man borde ta ställning till något så viktigt som sin egen pension.
– Det har aldrig tidigare varit såhär enkelt att få en överblick över sitt pensionssparande och våra fonder finns att välja hos pensionsmyndigheten om man tror på samma sak som oss och är ett bra alternativ till andra fonder, säger Sara.

ANNONS
ANNONS

Vi är också överens om att fler och fler bolag borde våga se över kompetensen hos båda könen för att få till en större jämställdhet i bolagen.
– Nästa generation och framtidens investerare kommer att ställa högre krav på de bolag deras pengar placeras i, avslutar Sara.