Ownershift släpper i dag under Internationella kvinnodagen rapport om hur ägarfrågan ser ut i Sverige 2019. Rapporten visar att Sveriges män äger mer än dubbelt så mycket som kvinnorna. 

ANNONS

Ownershift, som är en politiskt oberoende tankesmedja som verkar för att ändra samhällsstrukturer, släppte under fredagen en rapport om hur det kvinnliga ägandet i Sverige ser ut idag. Ownershift har sammanställt information om ägande av skog, mark, fastigheter, naturtillgångar och kapital inom företagande och sparande. Syftet med rapporten är att uppmärksamma beslutsfattare, utbildningsväsen, påverkare och näringsliv på verklighetsbilden samt vad den innebär för jämställdheten och män och kvinnors möjligheter.

Så vad visar då rapporten?  Mörka siffror där slutsatsen är att männen i Sverige äger mer än dubbelt så mycket som kvinnorna. Nedan ser du några av siffrorna från rapporten.

  • Kvinnor heläger 14 % av fastigheterna i Sverige
  • Kvinnor äger 15 % av svensk mark
  • Kvinnor äger 36 % av samägda fastigheter
  • Kvinnor äger 29 % av jordbruksfastigheter
  • Kvinnor äger 34 % av privatägda bilar
  • 30 % av Sveriges 369 000 företagare är kvinnor
  • 38 % av de privatpersoner som äger skog är kvinnor
  • Kvinnor är verklig huvudman till 26 % av rapporterade företag
  • Kvinnor privatäger 4 % av det totala aktievärdet i Sverige

Börshajen x Ownershift

Börshajen fick äran att skriva förordet till kapitlet om sparande och konsumtion. Du hittar en del av förordet nedan.

 

Tyvärr är jag inte ensam om mina upplevelser

 

”Under min uppväxt i Fittja var investeringar sällan eller aldrig ett samtalsämne runt middagsbordet och det var inte heller något jag pratade om med vänner eller andra i min umgängeskrets. Jag minns inte att det förekom undervisning kring investeringar under lektionstid och på hemkunskapen, som hade varit en naturlig plats att prata privatekonomi på, fick vi istället lära oss att stryka och koka potatis. Tyvärr är jag inte ensam om mina upplevelser.

ANNONS
ANNONS

Ekonomi och finans har aldrig tillhört hela svenska folket. Och kanske allra minst oss kvinnor. Trots att all forskning visar att de som är bäst på att investera är just vi. Tack vare att vi är mindre riskbenägna och mer långsiktiga när det kommer till vad och hur vi investerar våra pengar gör vi också bättre affärer.”

Denna fråga är en av anledningarna till varför Börshajen finns. För att inspirera fler att ta makten över sin ekonomi och i förlängningen sitt liv. Och vi vet att vägen till den makten stavas kunskap. Den vill vi ge till alla svenskar, kvinnor som män, så att vi tillsammans kan bygga en bättre och mer jämställd framtid.

Vill du läsa hela rapporten hittar du den här.