Swedbank Robur har från 1 januari 2022 skärpt sin policy. Bland annat innebär det att nätkasinon och andra bolag som ägnar sig åt spelverksamhet inte längre får plats.

ANNONS

”Genom att skärpa och tydliggöra våra policys och strategier steg för steg, kan vi också ge våra sparare en större förståelse för hur vi arbetar och vad vi som förvaltare står för”, säger Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning på Swedbank Robur, enligt Dagens PS.

Swedbank Robur säger också att man ska förtydliga arbetet med uppföljning och översyn av hållbarhetsarbete, och den strategi man har för att välja vilka bolag man inte vill ha med.

Bort med spel, tobak, och sprit

När det gäller att välja bort bolag listar Swedbank Robur förutom kommersiell spelverksamhet kärnvapen, tobak, cannabis, pornografiskt material och kontroversiella vapen som klusterbomber, minor och kemiska eller biologiska vapen som ”välja bort”-företag.

Man vill inte heller ha med bolag som sysslar med fossila bränslen(kol, olja och gas), om det inte finns tydliga omställningsmål enligt Swedbank Roburs Gröna lista.

Inte heller handlar man med statsobligationer eller statligt garanterade räntepapper som emitterats av stater som kränker mänskliga rättigheter, eller omfattas av sanktioner från FN:s säkerhetsråd, EU och USA.

Swedbank Robur vill ha hållbart värdeskapande

Swedbank Robur har också kompletterat med vad man kallar för Expectation papers (ungefär förväntningsdokument). Där kan man hitta fondbolagets inställning i viktiga frågor.

”Expectation paper är ett bra sätt att klargöra för våra sparare hur vi ställer oss i olika frågor. Ett exempel på något som vi vet har varit efterfrågat är hur vi ser på djurskydd”, säger Pia Gisgård.

ANNONS
ANNONS

I inledningen till policyn skriver Swedbank Robur:

”Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Med hållbart värdeskapande menar vi att vi vill skapa långsiktig avkastning för våra kunder och samtidigt bidra till en positiv utveckling för samhället och miljön. Vi betraktar hållbarhet som en integrerad del av välskötta och lönsamma investeringar.”

Vill du veta mer om att satsa i hållbara energiföretag? Det kan du läsa om här!