Pension består av tre olika delar och du har själv delvis makten att påverka, förhandla och förvalta de olika delarna. I den första delen av pensionsskolan ger Shoka Åhrman, Börshajens sparekonom, dig koll på ”den allmänna pensionen”.

ANNONS

Text: Shoka Åhrman

Pensionen är något som känns avlägset för de flesta, oavsett ålder. Därför läggs oftast inget större engagemang eller tid på att se över pensionen, trots att alla som har en lön eller annan typ av inkomst faktiskt tjänar in pengar till sin pension hela tiden. Ju högre inkomst och lön du har, desto mer tjänar du till din pension – detta gäller både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension. Den här delen av pensionen är den delen av pensionen du tjänar in till när du arbetar, studerar eller är hemma med barn.

Den allmänna pensionen, som består av en inkomst- och en premiepension, får du från staten. Totalt är det 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. Inkomstpensionen är 16 procent och den största delen av den allmänna pensionen, därutöver finns ytterligare en del som kallas för premiepensionen – vilken är på 2,5 procent. Du kan själv förvalta din premiepension.

De finns olika faktorer som påverkar hur stor din pension blir. Dels hur länge du arbetar och hur stor din inkomst är, men också hur stor avkastning du får på den delen av pensionen som du kan förvalta själv – alltså utvecklingen på de fonder du placerar dina pengar i.

ANNONS
ANNONS

Det finns risk för att tänka att det inte är så stor skillnad mellan att förvalta premiepensionen själv eller inte. På lång sikt så gör även små procentuella skillnader i förvaltningskostnad på en fond, eller fåtal procent i ytterligare årlig avkastning, stor skillnad i pensionspengar.

Så här ökar du chansen till en bättre pension:

  • Skaffa en överblick över samtliga delar av din pension
  • Arbeta så länge som möjligt, varje år du arbetar desto mer avsättning till pensionen
  • Kolla med din arbetsgivare om du har en avtalspension
  • Ha en bra överblick över dina fondavgifter, på lång sikt gör några få procent stor skillnad i pengar
  • Välj till eller välj bort återbetalningsskydd eller familjeskydd utifrån dina behov