Har du en önskan om att gå i pension direkt efter att du fyllt 61? Då får du nog tänka om, åtminstone om du vill ha full pension. Redan 2020 kan pensionsåldern ändras vilket innebär att du kommer behöver jobba flera år extra.

ANNONS

Den parlamentariska arbetsgruppen pensionsgruppen, bestående av representanter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna närmar sig ett beslut om att höja pensionsålder.

Trots att Sverige varit utan regering i flera månader har pensionsgruppen fortsatt att jobba med förslagen från december 2017 om att höja pensionsåldern. I och med de nya förslagen bör du som idag är 35 år räkna med att jobba till 70-årsåldern, bekräftar Annika Strandhäll för Dagens industri.

Hur du kommer att påverkas av detta beror på hur gammal du är. Men enligt pensionsmyndigheten kommer drygt hälften av befolkningen inte påverkas ekonomiskt av en höjd pensionsålder. Samtidigt kommer minst en fjärdedel att tjäna på en höjd pensionsålder och ungefär en fjärdedel kommer att missgynnas.

Steg för steg

Skulle förslaget från 2017 gå igenom skulle en höjning av pensionsåldern ske i flera steg med start 2020. Steg ett betyder att man tidigast kommer kunna ta ut en allmän pension vid 62 kontra nuvarande 61. Samtidigt höjs åldern i LAS, lagen om anställningsskydd, från 67 till 68 år.

Förslag för allmänpension

2020 – 62 år

ANNONS
ANNONS

2023 – 63 år

2026 – 64 år

Förslag för LAS

2020 – 68 år

2023 – 69 år

 

Regeringen vill höja garantipensionen

I ett nytt förslag från regeringen så ska både garantipensionen och bostadstillägget höjas. Förslaget är tänkt att träda i kraft samtidigt som den höjda pensionsålder, det vill säga år 2020. I och med höjningen kommer cirka 800 000 svenska pensionärer att få mer pengar i plånboken varje månad.

De personer som har garantipension ska därmed få 200 kronor mer i månaden. Samtidigt höjs taket för bostadstillägg från tidigare 5 600 till 7 000.Sammantaget innebär förändringarna att maximalt bostadstillägg höjs från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad.

Utöver detta vill man även inför fribelopp för pensionärer.Detta innebär att inkomst under 24 000 kronor är helt skattefritt.

För att säkra din framtid som pensionär kan det vara smart att börja lägga undan pengar i antingen aktier eller fonder. Vill du komma igång borde du börja med att lyssna på Therese Lundstedt tips till nya investerare.

Källa: Di