Har du råd att bo kvar efter pension? Mer än hälften av de tillfrågade säger nej. Många tror att de helt enkelt inte har råd att ha kvar sitt boende.

ANNONS

Att gå i pension är en dröm för många – och en mardröm för andra. Nu visar en undersökning som fackförbundet Forena, försäkringsbranschens fackförbund, att 60 procent av de tillfrågade tror att deras levnadsstandard blir sämre när de går i pension.

Får ut för lite i pension

När du går i pension får du i genomsnitt ut 68 procent av den lön du hade. När fackförbundet Forena i en enkät frågar om löntagarna kan bo kvar där de bor efter pensionen med den inkomsten tror alltså mer än hälften att det inte går. 60 procent svarar att de behöver mer än den genomsnittliga nivån för att ha kvar sitt boende.

20 procent av dem som deltog i enkäten säger att de vill jobba efter 65 års ålder. Två tredjedelar svarar att de förmodligen kommer att arbeta till 66 års ålder, just på grund av pengarna.

Många oroar sig för framtiden

”Oron för sin framtida pension är betydande och högst befogad med tanke på att den allmänna pensionen sedan början av 2000-talet har befunnit sig i fritt fall”, säger Håkan Svärdman, Förenas samhällspolitiska chef enligt Dagens PS.

”Därför är det inte överraskande att endast fyra av tio löntagare tror att de kommer kunna bo kvar i sin nuvarande bostad när de blir pensionärer”, fortsätter han.

En nybliven pensionär får alltså ut i genomsnitt 68 procent av lönen. Hela 40 procent av de tillfrågade säger att de behöver minst 80 procent av lönen om de ska kunna ha en bra levnadsstandard.

Krävs förändringar i reglerna

Det är också 40 procent av de svarande som oroar sig för att pensionen inte ska räcka till när de slutar jobba. Det är bara 32 procent som svarar definitivt ”nej” på frågan om de kan tänka sig att fortsätta jobba efter pensionen.

ANNONS
ANNONS

Slutsatsen som Forena drar är att det behövs förändringar som gör det lättare för äldre att fortsätta jobba. Man tycker att de åldersgränser och regler som finns i socialförsäkringen och i tjänstepensionsavtal är omoderna.

Vill du läsa mer om vad du ska tänka på om du vill gå i pension tidigt? Det kan du göra här.