Höjt prisbasbelopp är något som påverkar många fler än vad vi kanske är medvetna om. När prisbasbeloppet höjs nästa år står en hel del svenskar som vinnare.

ANNONS

Det nya prisbasbeloppet landar på 48 300 kronor, vilket innebär höjt prisbasbelopp med 700 kronor jämfört med 2021. Så vad är det egentligen prisbasbeloppet påverkar?

Det är prisbasbeloppet som bestämmer nivån på vissa bidrag och skatter. Ett höjt prisbasbelopp ger ett något högre grundavdrag och  jobbskatteavdrag, vilket sänker inkomstskatten.

Höginkomsttagare får mer i plånboken

Det innebär också att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs. En större del av inkomsten undantas från statlig inkomstskatt, och det minskar den totala skatten, enligt Dagens PS.

Det kan ge flera hundralappar extra per månad för den som tjänar över brytpunkten.

”Höjda grundavdrag och jobbskatteavdrag innebär 50-70 kronor lägre skatt per månad. Effekten av den höjda brytpunkten för statlig inkomstskatt blir betydligt högre. För de som tjänar runt 50 000 kronor eller mer blir inkomstskatten omkring 350 kronor lägre per månad”, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank, i en kommentar. 

Alla ålderskategorier ingår

För pensionärer höjs garantipensionen med 150 kronor i månaden. Är du student kan du räkna med en höjning av studiemedlen på 160 kronor per fyraveckorsperiod jämfört med höstterminen 2021. För föräldralediga blir det en höjning av högstanivån  med 15 kronor per dag, ungefär 450 kronor på en månad, beräknat på den högsta inkomsten som ger rätt till föräldrapenning, 476 000 kronor. Taket för tillfällig föräldrapenning och graviditetsersättning höjs till 357 000 kronor.

Också den högsta sjukpenninggrundande inkomsten höjs litegrann, med 12 kronor per dag. Där blir den nya högstanivån 821 kronor per dag, taket för högsta inkomst ligger på 380 800 kronor.

Spärrbeloppet, det vill säga den lägsta nivån, för fastighetsskatt höjs. Där är höjningen 48 kronor, vilket ger ett nytt spärrbelopp på 3 300 kronor per år. 

ANNONS
ANNONS

Andra saker som påverkas av det nya prisbasbeloppet är till exempel gränsen för deklarationsplikt, där den nya gränsen blir 20 135 kronor.

Höjning av inkomstbasbelopp klar i oktober

Inkomstbasbeloppet, som bland annat ligger till grund för beräkningar av inkomstpension och pensionsgrundande inkomst och högsta nivån för fastighetsskatt bestämdes av regeringen i oktober i år till 68 200 kronor. Den beräkningen görs av Pensionsmyndigheten, och baseras på inkomstindex, ett mått på den procentuella förändringen av inkomstnivå i Sverige. 

Funderar du på att köpa bostad? Läs mer om hur viktigt det är att inte glömma avgifterna när du räknar på om du har råd!